KAZANIM DETAYLARI

ŞEFLERİN ROTASYON İPTALİNE DAİR KARAR

Danıştay 5.Dairesince yürütmesi durdurulmasına rağmen tayinleri yapılan Üyemiz Şef` ler için ferdi olarak açmış olduğumuz davaların yürütmesi durduruldu.

 

 

T.C.

MARDİN İDARE MAHKEMESİ 

ESAS NO : 2011/261

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)                          : REŞİT YILDIZ

VEKİLİ                                             : AV. HAMİT KOCABEY

 İzmir Caddesi - Fevzi Çakmak 1. Sok. 7/5 Kızılay

 Merkez/AN KARA

 

KARSI TARAF (DAVALI)   : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

 

İSTEMİN ÖZETİ                 : Şırnak İl Müftülüğünde Personel Kısım Şefi olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Siirt İl Müftülüğü ‘ne Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Kısım Şefi olarak naklen atanmasına ilişkin 08.10.2010 tarih ve 4802 sayılı işlemin; işlemin dayanağı olan yönetmeliğin ilgili maddesinin Danıştay Besinci Dairesinin 30.11.2010 gün vc E:2009/3652 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Mardin idare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

Dava konusu işlemin il dışı naklen atamaya ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararma cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına, 11/02/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

            

Başkan                                     Üye                               Üye

SELÇUK GÜLEN                    GÜLTEKİN ADA               OSMAN ÜMİT EKER

38017                                                   94871                           101782 

 

                                                                                                                                                                

T.C.

ZONGULDAK İDARE MAHKEMESİ 

ESAS NO : 2011/174

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)          : SEDAT VAY

VEKİLİ:  : AV. HAMİT KOCABEY

İzmir Caddesi - Fevzi Çakmak l. Sok. 7/5 Kızılay Merkez/ ANKARA

KARŞI TARAF (DAVALI) : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Üniversiteler

Mah. Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/A N K AR A

İSTEMİN ÖZETİ  : Bartın Müftülüğü Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Kısım

Şefi olarak görev yapan davacının, Bartın Ulus Müftülüğüne şef olarak naklen atanmasına ilişkin 08.10.2010 günlü ve 4866 sayılı personel hareketleri onayının; atamaya dayanak teşkil eden yönetmelik hükmünün Danıştay Beşinci Dairesince yürürlüğünün durdurulduğu, bu nedenle yapılan atamanın hukuki dayanaktan yoksun hale geldiği, taşra teşkilatında görev yapan şeflerin görev sürelerinin sınırlandırılarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmalarının hukuka aykırı olduğu, yapılan atamanın hizmet gerekleri ve kamu yararına aykırı olduğu, zorunlu atama uygulamasının diğer kurumlarda emsalinin bulunmadığı, bu durumun Anayasada öngörülen eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Zonguldak  İdare  Mahkemesi`nce yürütmenin  durdurulması  istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

DAVALI İDAREDEN;

1-            Dava konusu işlemin maddi ve hukuki gerekçelerinin sorularak, buna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine,`

2-            Davacıya ait son beş yıllık sicil raporlarının, varsa taltif ve tecziyeleri ile hizmet cetvelinin yer aldığı özlük dosyasının bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine.

 

Dava konusu atama işlemine dayanak teşkil eden Yönetmelik maddesinin hukuka aykırı bulunarak Danıştay Beşinci Dairesince yürürlüğünün durdurulmuş olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına, 10/02/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                                                Üye                            Üye

HACI GÖÇER                                       SERHAT İYİSAN          SENA DAŞTAN

38448                                                   101101                      107168

 

                                                                                                                                                                

T.C.

ZONGULDAK İDARE MAHKEMESİ 

ESAS NO : 201 1/173

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)                          : HAYRETTİN KAYA

VEKİLİ                                  : AV. HAMİT KOCABEY

 İzmir Caddesi -Fevzi Çakmak 1. Sok. 7/5 Kızılay  

 Merkez/ANKARA

 

KARŞI TARAF (DAVALI) : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLİĞİ Üniversiteler

Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800  

Çankaya/ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ                 : Karabük Müftülüğü Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Kısım Şefi olarak görev yapan davacının, Bartın Müftülüğü Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Kısım Şefliğine naklen atanmasına ilişkin 08.10.2010 günlü ve 4781 sayılı personel hareketleri onayının; atamaya dayanak teşkil eden yönetmelik hükmünün Danıştay Beşin Dairesince yürürlüğünün durdurulduğu, bu nedenle yapılan atamanın hukuki dayanaktan yoksun hale geldiği, taşra teşkilatında görev yapan şeflerin görev sürelerinin sınırlandırılan zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmalarının hukuka aykırı olduğu, yapılan atamanın hizmet gerekleri ve kamu yararına aykırı olduğu, zorunlu atama uygulamasının diğer kurumları emsalinin bulunmadığı, bu durumun Anayasada öngörülen eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Zonguldak  İdare  Mahkemesi`nce yürütmenin  durdurulması  ister hakkında işin gereği görüşüldü:

DAVALI İDAREDEN:

1-            Dava konusu işlemin maddi ve hukuki gerekçelerinin sorularak, buna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine,

2-            Davacıya ait son beş yıllık sicil raporlarının, varsa taltif ve tecziyeleri ile hizmet cetvelinin yer aldığı özlük dosyasının bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine.

 

Dava konusu atama işlemine dayanak teşkil eden Yönetmelik maddesinin hukuka aykırı bulunarak Danıştay Beşinci Dairesince yürürlüğünün durdurulmuş olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına, 10/02/2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

                

Başkan                                             Üye                        Üye

HACI GÖÇER                             SERHAT İYİSAN            SENA DAŞTAN

38448                                             101101                     107168

                                                                                                                                                                 

cytotec abortion pill buy online abortion pills online order abortion pill online

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
ordering abortion pills to be shipped to house redirect ordering abortion pills to be shipped to house
where to buy abortion pills online abortion pill where to buy abortion pill
link viagra stori go
women who want to cheat redirect open
online go why do husband cheat
how many women cheat redirect how to tell if wife has cheated
stds and symptoms chlamydia in the throat free std testing el paso tx
why does husbands cheat love affairs with married men women that cheat with married men
inevitable abortion website-knowledge.com when to get an abortion
treatments for hiv/aids thegeorgiaclubforum.com free hiv dating sites
why my husband cheated on me want to cheat on my husband women that want to cheat
my boyfriend cheated on me with my best friend site i cheated on my boyfriend how to get him back
wanting to cheat open wanting to cheat
i cheated my husband is it my fault my husband cheated my husband cheated now what
how do i know if my girlfriend cheated on me how do i know if my girlfriend cheated on me why do men cheat on their girlfriends
women cheat on men all wife cheat my boyfriend cheated on me with my mom
why do women cheat on husbands women who cheat on men cheat on your wife
history of my phone calls phone logging software call log history
abortion video live partial birth abortion procedure arguments for abortion
record cell phone call longrangesystems.net history my phone
consequences of abortion open d&c instruments
rx.com coupons walgreens pharmacy coupons new prescription internet drug coupons
prescription medication coupons thrane-jacobsen.dk walgreen online coupon
free pharmacy card open stride rite printable coupons
teen abortions go abortion clinc
how much do abortion pills cost abortion at 10 weeks teen abortion stories
how to find location of cell phone with gps blog.bjorback.com spy on a cell phone
phone tracking devices how to find the location of a cell phone tracking phone apps
abortion in the first trimester abortion pill what is abortion
walgreen photo code boinctech.com walgreens photo print coupons
viagra coupons 2015 free pharmacy discount card free coupons
vardenafil acyclovir pill acyclovir 400mg
ventolin pill bvandam.com sildenafil citrate 150mg
rite aid photo coupon code open rite aid coupons 2016
cipro 250mg link valtrex 0.5g
cialis 40mg thepoliticalsword.com inderal
levitra site tadalafil 10mg
coupons for viagra 2016 liberitutti.info pfizer viagra coupon
viagra coupons from pfizer go coupons for viagra
printable viagra coupon free coupon for viagra prescription discount coupon
free discount prescription card paine.edu discount coupon for viagra
coupon prescription fem-choice.com free cialis samples coupon
when will bystolic go generic site linzess patient assistance
linzess patient assistance go bystolic generic alternative
surgical abortion go discount coupons
free discount prescription cards cialis coupons 2015 drug prescription card
cialis dosage compared cialis dosage for a 65 year old man cialis dose response
buy cheap viagra viagra for sale uk viagra for sale uk
prescription drug discount cards lilly coupons for cialis lilly cialis coupons
coupon for prescriptions site free cialis coupons
coupon for free cialis cialis trial coupon coupon for cialis
free cialis coupon open coupon for cialis
ventolin inhaler 100 mcg fyter.cn ventolin inhaler yan etkileri
flagyl antibiootti mipnet.dk flagyl annostus
effexor vidal effexor 75 effexor et alcool
vermox tablete cijena blog.toolroom.at vermox delovanje
flagyl for uti femchoice.org flagyl dosing
combivir precio chile combivir mecanismo de accion combivir presentacion
ranitidine hcl megaedd.com ranitidine hcl
vibramycin vibramycin d vibramycin 100
cymbalta anxiety cymbalta dosage for fibromyalgia cymbalta reviews
lamictal i dojenje rileytech.net lamictal i dojenje
verapamil tablete verapamil tablete verapamil
biaxin open biaxin 500 mg usos
nurofen femme nurofen 400 prix nurofenfem
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs
abortion clinics in atlanta cicg-iccg.com what is abortion
abortion places side effects of abortion pill abortion clinics in indiana
prescription discount coupons link coupon cialis
prescription coupon cialis coupons and discounts cialis coupons from manufacturer
cialis coupons printable pureheartvision.org cialis 2015 coupon
cialis coupons online fedbeton.be free cialis coupon 2016
printable discount coupons coupons online for free coupon promo codes
pros and cons of abortion abortion pill cost information on abortion pill
prescription drugs discount coupons discount prescription coupons prescription drug discount card
cymbalta engorda cymbalta 30 mg para que sirve cymbalta engorda
abortion pills unbosqueparaelplanetatierra.com for abortion pill
pills to terminate pregnancy amres.nl how weeks in a pregnancy
coupon cialis cialis coupon lilly coupons for cialis printable
vermox prospect vermox prospect vermox pret
abortion pill debate alpinmontservis.cz abortion pill cost without insurance
prescription coupons lilly cialis coupons cialis coupon code
online coupons codes discount coupon free couponing websites
abortion clinics in houston tx fedbeton.be how much does an abortion pill cost
prescription coupons cialis free sample coupons new prescription coupons
free printable cialis coupons 2015 cialis coupon coupon for free cialis
cialis online coupon discount coupons for prescriptions discount prescriptions coupons
cialis coupons from manufacturer discount coupons for cialis cialis coupons and discounts
vermox doziranje vermox doziranje vermox doziranje
amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
abortion pills cost early abortion pill options medical abortion pill
facts on abortion pill free abortion pill abortion pill clinics in md
vermox blog.bjorback.com vermox prodej
amoxicillin-rnp amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda
addiyar newspaper addyi suomi addyi
discount coupons for cialis coupon for cialis coupons cialis
new prescription coupon cialis coupon free 2015 cialis coupon
vermox sirup cijena vermox sirup cijena vermox suspenzija
having an abortion different types of abortion pill abortion price
the abortion pill cost abortion pill procedures abortion pill video
coupons for cialis printable free printable cialis coupons cialis discount coupons
metoprolol succinate metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat
metoprolol medicin metoprololsuccinat hexal 50 mg metoprololsuccinat
viagra cena peider.dk viagra cena
metoprololtartrat metoprolol tartrate metoprolol pro medicin
duphaston forum duphaston 10 mg duphaston iskustva
the abortion pill cost ouralfreton.co.uk history of abortion pill
abortion pill questions abortion pill definition abortion pill cost
how does abortion pill work klitvejen.dk free abortions
vermox suspenzija vermox bez recepta vermox tablete nuspojave
amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat
vermox pret vermox mikor hat vermox
vermox spc vermox sirup vermox alkohol
cialis trial coupon ambito20.it free cialis coupons
abortion pill cost side effects of abortion pill free abortion pill
effects of abortion pill continentalnord.com facts on abortion pill
amoxicillin-rnp amoxicillin nedir amoxicillin-rnp
facts about abortion pill fedbeton.be when is it too late to get an abortion pill
prescription coupon prescription discount coupon cialis.com coupon
prescription drug coupons lakeerengallery.com cialis discount coupons online
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicillin-rnp
discount prescription coupons printable cialis coupon cialis 2015 coupon
price of an abortion pill abortion pill centers cost for an abortion
medication abortion pill achi-kochi.com how late can you get an abortion pill
metoprolol tartrate metoprololsuccinat metoprolol succinate
coupon cialis accuton.com cialis coupons from lilly
metoprolol succinate metoprololtartrat metoprololsuccinat
clomid testosterone lasertech.com clomid testosterone
cialis free coupon free cialis coupon online cialis coupons
neurontin 400 neurontin 400 neurontin gabapentin
cialis coupon card ouralfreton.co.uk prescription discount coupons
amoxicillin agrisol.com.ar amoxicillin endikasyonlar
end pregnancy abortion articles abortion houston
medications pregnancy bankruptcyfresno.net abortions per year
free cialis coupon prescription discounts cards prescription drug discount cards
naltrexone in the treatment of alcohol dependence click low dose naltrexone side effects multiple sclerosis
low dose naltrexone buy online opiate blocker shot vivitrol naltrexone injection price
naltrexone buy uk click altrexone
side effects of low dose naltrexone naltrexone revia 50 mg naltrexone
stopping naltrexone s467833690.online.de ldn drug
revia dosage click naltrexone online
purchase low dose naltrexone site naltrexone withdrawal
low dose naltroxone monthly injection for opiate addiction naltrexone brand name
naltrexone pharmacy naltrexone brand naltrexone side effects
naltrexone and vivitrol naltrexone oral vivitrol drug interactions
how to take naltrexone open vivitrex
low dose naltroxone link does vivitrol stop withdrawals
vivatrol naltrexone naloxone low dose naltrexone side effects fibromyalgia
injection to stop drinking charamin.com low dose naltrexone uk
how does naltrexone make you feel naltrexone and heroin naltrexone hydrochloride 50 mg
low dose naltrexone weight loss revia dosage naltrexone tablets
revia tablets go trinalin
naltraxone naltrexone natural alternative vivitrol injection side effects
imacillin 84 hjerteogvit.site imacillin rus


Haber Grubu: KAZANIMLARIMIZ
Ekleyen: Hukuk Kazanimlarımız