KAZANIM DETAYLARI

2010 YILI HAC GÖREVLENDİRMELERİNDEKİ USULSÜZLÜĞE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVAYA HUKUK DUR DEDİ

2010 yılı hac organizasyonunda görev yapacak din görevlilerinin seçimi için 24-25.05.2010 tarihinde Kırıkkale İl Müftülüğünde yapılan mülakatın iptali istemiyle ilgili  açılan davada sendikamız Kırıkkale İl temsilciliğinin talebi  yerinde bulunarak Mahkemece yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

T.C.

KIRIKKALE İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2010/390

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)          : TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF HİZMET KOLU KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI

 

VEKİLİ   : AV. OĞUZHAN COŞKUN

Cumhuriyet Cad. No: 12/1 - KIRIKKALE

 

KARSI TARAF (DAVALI) : KIRIKKALE VALİLİĞİ

 

İSTEMİN ÖZETİ  : 2010 yılı hac organizasyonunda görev yapacak din görevlilerinin seçimi için 24-25.05.2010 tarihinde yapılan mülakatın iptali istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Kırıkkale İl Müftülüğü`nün 14.06.2010 tarihli ve 1170 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

 

SAVUNMA ÖZETİ             :  Usul yönünden, Mahkememizin 2010/287 esasına kayıtlı dava dosyasında verilen karar kesinleşmeden açılan davanın tarafları ve konusu aynı olduğundan davanın derdestlik nedeniyle reddi gerektiği, esas yönünden ise değerlendirmenin Başkanlığın genelgeleri doğrultusunda yapıldığı ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek yürütmenin durdurulması isteminin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Kırıkkale İdare Mahkemesi`nce işin gereği görüşüldü:

Dava, Kırıkkale İl Müftülüğü`nün 14.06.2010 tarihli ve 1170 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

 

Mahkememizin 2010/287 esasında kayıtlı dava dosyasının davacısı Türkiye Diyanet Vakıf Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Kırıkkale İl Temsilciliği iken görülmekte olan davanın davacısı sendikanın kendisi olduğu, dolayısıyla konusu aynı olmakla birlikte tarafları aynı olmadığından derdest bir davadan söz etmek mümkün olmadığı için davalı idarenin usule ilişkin itirazına itibar edilmemiştir.

 

25.08.2004 tarih ve 25564 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği`nin 23. maddesinde "Görevlilerin bilgi seyiyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde, hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla, en az iki yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına üniversitelere veya Milli Eğitim Bakanlığına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM`ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir. Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile yurt dışı, hac ve umre hizmetlerine yönelik Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girmeleri ve Başkanlıkça tespit edilecek belirli bir puanı almaları şarttır. Mesleki  Bilgiler Seviye  Tespit Sınavının (MBSTS) yeri,  tarihi, konuları ile diğer hususlar sınav tarihinden en az onbeş gün önce Başkanlık web sayfasında yayınlanır ve ayrıca müftülüklerde ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

 

Bu yönetmelik hükmüne göre yurt dışı hac ve umre hizmetlerine yönelik Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girmiş olmaları zorunlu olduğu gibi-bu sınavlara katılmak için Başkanlıkça belirli bir puan alma şartı getirildiyse her iki şartında sağlanmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Dava dosyasının incelenmesinden, 18.04.2010 tarihinde Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı`nın yapıldığı, davalı idarenin 03.03.2010 tarih ve 283 sayılı yazıları .ile de yukarıda Seviye Tespit Sınavı`nın sınav tarihi 81 II Valiliğine bildirildiği, daha sonra 15.05.2010 tarih ve 3040 sayılı yazı ile de hac organizasyonunda din görevlisi olarak görevlendirileceklerin değerlendirilmesinde seviye tespit sınavına katılanların ve katılmayanların 24-28.05.2010 tarihinde yapılacak değerlendirmeye alınmalarının tüm valiliklere bildirildiği, bunun üzerine davalı idare 24.05.2010 tarihinde yapılan mülakat ‘ta da Seviye Tespit Sınavına giren ve girmeyen adayların mülakata alındığı, işbu davanın da Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girmeyenlerin mülakata alınmış olması nedeniyle mağduriyetler oluştuğundan bahisle mülakatın iptali istemiyle 02.06.2010 tarihli dilekçeyle yapılan başvurusunun reddine ilişkin 14.06.2010 tarih ve 1170 sayılı işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Hukuk devletlerinde normlar hiyerarşi gereği alt hukuk kuralları üst hukuk kurallarına aykırı düzenlemeler getiremeyeceği gibi, bireysel işlemlerde genel düzenleyici işlemlerde yer verilen kurallara aykırı olarak tesis edilemez.

 

Buna göre her ne kadar davalı idarenin "Değerlendirme" konulu 15.05.2010 tarih ve 3040 sayılı işlemde hac organizasyonunda görev alacak din görevlilerinin değerlendirilmesinde Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girmemiş olanlarında değerlendirmeye alınacağı belirtilmiş ise de üst hukuk normu niteliğinde olan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği`nin 23. maddesinde yer verilen ..."yurt dışı, hac ve umre hizmetlerine yönelik Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılacakların, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girmeleri ve Başkanlıkça tespit edilecek belirli bir puanı almaları şarttır." hükmü karşısında Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girmeyenlerin 2010 yılı hac organizasyonu mülakat sınavına alınmalarının hukuka aykırı olması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi`ne itiraz yolu açık olmak üzere 16/09/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

    Başkan                                   Üye                                      Üye

SADIK AKGÜL               ERHAN ÖZGECİ               ÖNDER ARSLAN

     38001                                 97706                                  101094

where to buy abortion pill order abortion pill online pill for abortion online

abortion pill online purchase http://jihying.com/photography/page/abortion-with-a-pill.aspx where can i get the abortion pill online

where to buy abortion pills online buy the abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
website husbands who cheat married affairs
reasons why wives cheat on their husbands most women cheat affairs with married men
wives who cheat on husbands website my husband cheated on me
abortion pill health risks order abortion pill redirect
how do you get abortion pills read here mifepristone abortion pill
link cheat on my husband why women cheat in relationships
catching a cheater megaedd.com wife cheaters
my girlfriend cheated on me with my best friend guitar-frets.com find me a girlfriend
I cheated on my wife parentpower.com most women cheat
i want to cheat sigridw.com i cheated on my husband now what
should i tell my boyfriend i cheated on him why do i cheat on my boyfriend i cheat on my boyfriend
women wanting to cheat how to cheat your wife i want my wife to cheat on me
cheat wifes why most women cheat my wife cheated on me now what
adult interracial stories short stories adult breastfeeding husband stories of sex
I cheated on my boyfriend my boyfriend cheated on me quotes dating sites for married people
is abortion legal mipnet.dk pill for abortion
abortion clinics nyc jcmikkelsen.dk abortion clinics in baton rouge
track a text free spy sms text message spyware free
free rx coupons identistyler.com coupons for free
walgreens photo print coupons pharmacy exam coupon code walgreens coupons for prints
rx.com coupons uncut.blogs.kartones.net internet drug coupons
discount drug coupon pharmacy discount code drug manufacturer coupons
walgreens photo print coupons nykwit.com walgreens photo book coupon code
cheat on your wife marriage affairs my wife cheated now what
why do women cheat fangstoptimering.dk wife who cheated
vibramycin 100mg mikemaloney.net furosemide 40mg
coupons for drugs prescription drugs discount cards discount prescription drug card
ventolin pill read sildenafil citrate 150mg
rifaximin thepoliticalsword.com levofloxacin 500mg
viagra coupons from pfizer blog.alpacanation.com coupons for viagra
free viagra coupon 2016 viagra online coupon free viagra coupons
can i take ranitidine and tums can i take ranitidine and tums can i take ranitidine and tums
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
prescription drug cards prescription savings card free prescription drug cards
linzess patient assistance bystolic
coupon for prescription link discount prescription coupons
cialis discount coupon click drug coupon card
cheap abortion pill saiftec.com abortion clinics in houston tx
generic bystolic alternative site forest laboratories patient assistance
discount drug coupons site cialis discounts coupons
free discount prescription cards cialis coupons 2015 drug prescription card
viagra to buy http://viagraforsaleuk1.com viagra cheap
online cialis coupons lipseysguns.com www.cialis.com coupon
coupons for prescription medications coupon for free cialis cialis coupons printable
cialis.com coupon drug coupons discount coupon for cialis
cialis trial coupon read coupons for prescription drugs
free discount prescription card site prescription discounts cards
viagra nÅ?knek viagra kamagra viagra mire jó
omeprazole link omeprazole effet secondaire
januvia go januvia 50 mg
ventolin inhaler 100 mcg fyter.cn ventolin inhaler yan etkileri
cleocin vajinal krem mattnichols.co.uk cleocin 150 mg
anafranil 25 anafranil 75 mg anafranil yan etkileri
ranitidine hcl link ranitidine hcl
crestor 20 twodrunkmoms.com crestor impuissance
levitra bayer rileytech.net levitra bayer
hyzaar 100 mg link hyzaar 50 mg/12 5 mg
verapamil tablete verapamil tablete verapamil
tenormin 100 mg site tenormine vidal
discount drug coupon click cialis coupon
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs
procyclidine read procyclidine spc
how many abortions can a woman have sgaasports.com abortion article
cialis prix cialis generique cialise
how much is an abortion pill how to have an abortion pill different types of abortion pill
cialis coupon codes free printable cialis coupons coupons for prescription drugs
abortion pill cons definition of abortion pill non surgical abortion pill
medical abortion cost abortion pill alternatives costs of abortion pill
priligy 60 mg priligy hinta priligy thailand
cialis prescription coupon slb-coaching.com printable coupons for cialis
pills to terminate pregnancy amres.nl how weeks in a pregnancy
nitrofurantoin mono-mcr 100 mg nitrofurantoin for uti nitrofurantoin dosage
losartankalium teva 50 mg ibrahimbayir.com.tr losartan
buscopan buscopan tropfen buscopan plus preis
free cialis coupon cialis coupon codes coupon prescription
herbal abortion pill abortion pill cost average abortion pill cost
acetazolamide acetazolamide spc acetazolamide symptoms
prescription drug coupons prescription discount coupons cialis discount coupons online
low cost abortion pill abortion clinics in houston tx reasons for abortion pill
losartan jubilant losartan losartan 50 mg
can you get high on naltrexone naltrexone alcoholism medication how to make low dose naltrexone
second trimester abortion abortion pill price risks of abortion pill
amoxicillin endikasyonlar albayraq-uae.com amoxicillin nedir
pro abortion how does abortion pill work cheap abortion pill
cialis 5 mg onlineseoanalyzer.com cialis 20
feldene flas para que sirve feldene gel precio feldene flas
how do abortion pill work alpinmontservis.cz free abortion pill
average cost of abortion agama-rc.com against abortion pill facts
facts on abortion pill abortion pill rights where to get an abortion pill
free abortions airascatering.com how much does an abortion pill cost
amoxicillin amoxicillin-rnp amoxicillin
vermox bez recepta tracyawheeler.com vermox tablete nuspojave
vermox spc vermox vermox
abortion clinics in houston tx britmilk.co.uk getting an abortion pill
voltaren retard voltaren jel voltaren patch
buy strattera no prescription strattera coupon card strattera price without insurance
prescription drugs coupons achrom.be cialis coupon free
average abortion pill cost thestickybeak.co.uk abortion pill
priligy 30 mg priligy resepti priligy resepti
teenage abortion pill abortions cost pros and cons of abortion
cialis tadalafil ski-club-auringen.de cialis pris
metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat bivirkninger metoprololtartrat
what is abortion pill abortions cost anti abortion pill
cons of abortion pill how late can you get an abortion pill cost for an abortion
vermox vermox sirup vermox cena
pharmacy discount card drug prescription card pharmacy card discount
amoxicilline amoxicillin endikasyonlar amoxicillin dermani haqqinda
cialis 20 mg blog.smartofficecloud.com cialis generic
lamisil crema precio bvandam.com lamisil crema
vermox spc vermox cena vermox alkohol
voltaren krem nedir voltaren voltaren krem nedir
vermox tablete doziranje vermox tablete doziranje vermox sirup cijena
early abortion pill options amazonschools.com early abortion pill
amoxicillin 1000 mg airascatering.com amoxicillin dermani haqqinda
flagyl perros flagyl vademecum flagyl suspension
side effects of abortion pill armyrotc.uga.edu abortion pill alternatives
abortion pill costs cost of medical abortion how much does an abortion pill cost
voltaren retard blog.pragmos.it voltaren nedir
lamisil comprimidos blog.bjorback.com lamisil spray
neurontin cena community.vitechcorp.com neurontin alkohol
voltaren retard voltaren patch voltaren
lamisil pastillas lamisil pastillas lamisil comprimidos
lamisil para que sirve lamisil spray lamisil spray
prescription drugs discount card amazonschools.com prescription drug coupon
amoxicillin nedir amoxicilline amoxicillin antibiyotik fiyat
viagra prodej viagra recenze viagra koupit
coupon cialis accuton.com cialis coupons from lilly
vermox sirup cijena vermox vermox suspenzija
discount prescriptions coupons abloomaccessories.com lilly cialis coupons
abortion pill stories how do abortion pill work abortion pill questions
how does an abortion pill work how much are abortions pro choice abortion pill
nhs medical abortion ways to end pregnancy abortion by aspiration
how does abortion pill work my abortion story partial abortion
free coupon for cialis kychamberexecutives.com cialis manufacturer coupon 2016
naltrexone and drinking blog.bjorback.com low dose naltrexone ulcerative colitis
heroin addiction treatment vivitrol implant low dose naproxen
purchase low dose naltrexone news.hostnetindia.com naltrexone withdrawal
naltrexone for lupus click how long does naltrexone take to work
oral naltrexone low dose naltrexone weight loss naltrexone for anxiety
naltrexone for alcohol can you drink alcohol while on naltrexone low dose naltrexone cost
how long does revia stay in your system blog.pelagicfm.com low dose naltrexone ldn
naltrexone for cutting floridafriendlyplants.com naltrexone injection
naltrexone for alcoholism pallanuoto.dinamicatorino.it naltrexone ldn
purchase low dose naltrexone click stopping naltrexone
naltrexone schedule go natraxone
low dose naltexone click monthly injection for opiate addiction
low dose naltrexone in australia naltrexone abuse naltrexone and alcohol
naltrexone controlled substance charamin.com monthly injection for opiate addiction
how does naltrexone make you feel ldn dosage naltrexone hydrochloride 50 mg
does naltrexone cause weight loss site naltrexone 4mg
revia tablets myjustliving.com trinalin
fluconazol stada 50 mg fluconazol uden recept fluconazol bivirkninger
oxcarbazepin dura oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin bivirkninger
zitromax 500 prezzo zitromax 40 mg zitromax antibiotico


Haber Grubu: KAZANIMLARIMIZ
Ekleyen: Hukuk Kazanimlarımız