HABER DETAYLARI

DİN GÖREVLİLERİMİZİN SORUNLARI HALA ÇÖZÜM BEKLİYOR.


Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri arasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş; 2003 yılından bu yana ise Din Görevlilerimizi de bu haftaya katarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak belirlemiştir. Tabi bu ulvi görev ve hizmetin bir haftaya sığdırılması mümkün değildir elbet. Ancak bundan amaç, yoğunluklu olarak bu haftayı değerlendirerek toplumun gündemine taşımak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle her yıl bir ana tema belirlenerek ülke genelinde ve yurtdışı temsilciliklerimizde konuları gündeme taşınmaktır. Diyanet işle başkanlığımız bu yılki cami ve din görevlileri haftasının teması cami ve ilim olarak belirlemiştir. Hz peygamberimiz Mekke den Medineye hicret ettiğinde ilk iş olara mescid i nebiyi inşa etmiş bu mescidin yanına da sahabenin ilim tahsil etmesi için ashabı suffa deninilen ilim irfan merkezi kurmuştur. Mescidi nebiye girdiğinde bir kısım sahabenin ibadetle bir kısım sahabenin de ilimle meşgul olduğunu gören peygamberimiz ilimle uğraşan ashabın yanına oturmuş ve ilimle uğraşan sahabeyi öğmüştür. Peygamberimizin bu örnek davranışının ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. din istismarcılarının ve din tacirlerinin indirilmiş dini değilde uydurulmuş dini çocuklarımıza gençlerimize nasıl enjekte etmeye çalıştıkları, masum beyinleri nasıl yıkamaya çalıştıkları aşikardır. Yüce dinimiz islam ın hakikatleri merdiven altı eğitim diye adlandırdığımız güvenilir olmayan kişi ve kaynaklardan öğrenilemez. Bu gurupların gelecek nesillerimizi nasıl zehirledikleri de ortadadır. Din camilerimizde kuran kurslarımızda din görevlilerimizin rehberliğinde öğrenilmelidir. Diyanet işleri başkanlığımızı camiler ve din görevlileri haftasının ana temasının cami ve ilim olması takdire şayandır. Medeniyetimizin merkezi camilerimiz, ilmimizin irfanımızın merkezi de camilerimizde ve kur an kurslarımızda görev yapan din görevlilerimiz olmalıdır. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi milletimizin istiklal ve istikbalini sürdürebilmesi için hayatımızın her safhasında din görevlilerimize ihtiyaç vardır. 15 Temmuz da okuduğumuz ezan ve salalarla nasıl halkı meydanlara milli direnişe davet ettiğimiz bir örnektir. 24 Ocak Elazığ depreminde de afad ve Kızılay’ın yardımlarından önce hasarsız camilerimizi halkımızın istifadesine açarak bu millete şefkat elini uzatan camilerimiz ve din görevlilerimiz olmuştur. Kendileri ve aileleri birer deprem zede olmasına rağmen ailelerini bırakarak camilerimizde halka hizmet hususunda 7 gün 24 saat camilerimizde nöbet tutan cefakâr ve vefakâr din görevlilerimiz olmuştur.
Vefa destek gurubunda
İl pandemi kurulunda
Deprem dolayısıyla gönüllü din görevlileri halkımız güvenli birer liman olmuştur.
Bütün bunlara rağmen bazı gurupların sosyal medyada diyanet işleri başkanlığımızı ve din görevlilerimizi hedef alan aşağılayıcı paylaşımlar sadece bizi değil dine diyanete gönül vermiş kişileri yaralamakla beraber
cami hizmeti veren hayatımızın en üzüntülü ve en sevinçli anlarını paylaştığımız din görevlilerimizin de bazı sorunlar hala çözüm beklemektedir.
1)Camiler ve Din görevlileri haftasında görevlilerimiz camilerin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlilerimiz ön planda olacak şekilde Camiler ve din görevlileri haftası kutlanmalıdır.
2) Camilerin Temizlik ve bakımı için Belediyeler tarafından sağlanmalı. Görevlilerimiz camilerin lavabolarinin temizliğinden mesul değildir. Bu gibi yerlerin temizliğinden belediyeler sorumlu tutulmalıdır .
3)MBST Sınavı ve sistemi baştan aşağı saçmalıktır bu sınav derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca sınav ücretinde adil değildir.
4)Hac Ve Umre görevlendirilmesinde hizmet yılı esas alınsın. Görevlilerimiz kutsal toprakları ziyaret etmeden emekli olmasın. DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARININ birinci dereceden yakınları HAC kurası dışında bırakılmalı ve HAC ücretinde indirim yapılmalı. Din görevlilerinin umreci toplaması kaldırılmalı, din görevlisi kapı kapı dolaşarak umreci toplamamalıdır.
5) Hac ve Umre sınavlarına gidenlere yol ücretleri verilmeli.
6) 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde köylerdeki bir çok cami lojmanı oturulmaz hale gelmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız Çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde içinde insanca yaşayabileceğimiz Cami lojmanları yapmalıdır. Lojmanı eski harabe olan köylere görevli verilmemelidir. il ilçe kasaba merkezlerinde görev yapan görevlilerimize görev yaptıkları camiye Yakın mesafede lojman temin edilmelidir.
7) Türkiye diyanet vakfının yurtlarında Diyanet personeline öncelik verilmeli.
Personelin çocuklarına verilen burslar iyileştirilmelidir.
9) Din görevlilerinin amiri muhtar veya cami Dernek yönetimi değildir. Din görevlilerimiz muhtarların ve cami Dernek yönetiminin baskısından kurtarılmalıdır. İsimsiz şikayetler ve ihbarlar dikkate alınmamalıdır.
10) Din görevlilerimiz yardım toplama memuru değildir. ibadete açık olan camilerimizin ihtiyaçları Diyanet İşleri başkanlığımız gidermeli, imamın adı mümkün oldukça paraya karıştırılmamalıdır.
11) Diyanet Evleri her ilde açılmalıdır.
12) Nakil sınavlarında mülakat kaldırılmalı görevlinin hizmet yılı ve hizmette performansı ve çocuklarının eğitim problemleri değerlendirilerek nakiller yapılmalıdır.
13) Siyasiler Müftülüklere müdahale etmemelidir. Yetkili Sendika ve yöneticiler tarafından din görevlilerimiz tehdit edilmektedir. Bazı müftülüklerde mobbing uygulamalar hala devam etmektedir. Diyanet İşleri başkanlığımız görevlilerimizin sendikasına bakarak muamele edenleri cezalandırmalıdır. Diyanet sendikaları siyasetin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlileri siyaset üstü şahsiyetlerdir.
14) Camilerimizin Isınma giderleri DİYANET ve Vakıflar tarafından karşılanmalıdır.
15) Kamu çalışanları arasında en fazla görev yapan din görevlileridir. 7 gün 24 saat görev yapan cami görevlilerimizdir. Kamu çalışanları Haftada iki gün izin kullanırken, cami görevlilerimiz haftada 1 gün izin kullanmaktadır. Haftada bir gün de fazla mesai ücreti ödenmelidir.
16) 4B Sözleşmeli imamlarımız Kadrolu imamlarımızla aynı işi yapmakta fakat aynı haklara sahip değillerdir. Devlet vatandaşı arasında ayrım yapmamalıdır. Sözleşmeli Arkadaşlarımız yıllardır kadro bekliyor. Sözleşmeli imamlara kadro verilmelidir.
17 ) Diyanet İşleri başkanlığımız diploma ayrımına son vermeli, ilahiyat diğer ön lisans mezunları veya lisans mezunları eşit tutulmalıdır.
18) Yüksek Okulu mezunu hizmetli sınıfında olan görevlilerimiz ek göstergeye düşmeli, yeşil pasaport alabilmelidir.
19) Kur an Kursu hocalarımız öğretmen statüsüne kavuşmalı. Yıl da iki kez tayin isteme hakkı olmalı. Her yıl öğretmenlere ödenen kırtasiye yardımı Kur `an kursu öğreticilerimize de ödenmelidir. Kur `an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimiz bu vatanın öz be öz evlatlarıdır. Kamu çalışanlarıyla ayrı muameleye tabi tutulmamalıdır. Öğrenci yeter sayısı 8 e düşürülmelidir.
20) Diyanet İşleri başkanlığımız ve müftülüklerimiz din görevlilerimize karşı daha anlayışlı ve kardeşçe tuttum sergilemelidir. Baskıcı korkutucu tutum ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
21) Din görevlileri hakkında Asılsız ihbarlar, isimsiz şikayetler dikkate alınmamalıdır.
22) izine ayrılan din görevlilerimize yerine görevli bulması şartıyla izin verilmektedir. Din görevlisi izindeyken yerine bakacak görevli bulmakla yükümlü değildir. Sorun müftülüklerin sorunudur.
23) Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge vaadi hakkında henüz hiç bir adım atılmamıştır. Din görevlilerimiz 3600 ek göstergeyi merakla beklemektedir. Devletimiz şartlarını zorlamalı ve bu vaat için çalışmalar başlatılmadır.
24) Diyanet İşleri Başkanlığımız çeşitli tarihlerde 9500 personel alınacağı duyurusu yapmıştı. Halen geçici ve Vekil olarak çalışan Kur `an kursu öğreticileri ve imamlar alınacak olan 9500 kişilik kadroya dahil edilmelidir. Geçici ve Vekil görevlilerimiz boynu bükük bırakılmamalıdır.
Bu sorunları dile getirirken, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Camilerimizin inşaasına vesile olan bu kutlu mekanlara yardım eden hayır sever kardeşlerimizi hayırlı yad ediyor, kuruluşundan bugüne kadar personelimizden vefat edenleri rahmetle yad ediyor, emekli olan ve halen görevlerine devam eden bütün çalışanlarımıza huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Haftamız kutlu olsun.”
Türk Diyanet Vakıf Sen
Elazığ Şube başkanı.
Ahmet ÖKSÜZTEPE
Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri arasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş; 2003 yılından bu yana ise Din Görevlilerimizi de bu haftaya katarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak belirlemiştir. Tabi bu ulvi görev ve hizmetin bir haftaya sığdırılması mümkün değildir elbet. Ancak bundan amaç, yoğunluklu olarak bu haftayı değerlendirerek toplumun gündemine taşımak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle her yıl bir ana tema belirlenerek ülke genelinde ve yurtdışı temsilciliklerimizde konuları gündeme taşınmaktır. Diyanet işle başkanlığımız bu yılki cami ve din görevlileri haftasının teması cami ve ilim olarak belirlemiştir. Hz peygamberimiz Mekke den Medineye hicret ettiğinde ilk iş olara mescid i nebiyi inşa etmiş bu mescidin yanına da sahabenin ilim tahsil etmesi için ashabı suffa deninilen ilim irfan merkezi kurmuştur. Mescidi nebiye girdiğinde bir kısım sahabenin ibadetle bir kısım sahabenin de ilimle meşgul olduğunu gören peygamberimiz ilimle uğraşan ashabın yanına oturmuş ve ilimle uğraşan sahabeyi öğmüştür. Peygamberimizin bu örnek davranışının ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. din istismarcılarının ve din tacirlerinin indirilmiş dini değilde uydurulmuş dini çocuklarımıza gençlerimize nasıl enjekte etmeye çalıştıkları, masum beyinleri nasıl yıkamaya çalıştıkları aşikardır. Yüce dinimiz islam ın hakikatleri merdiven altı eğitim diye adlandırdığımız güvenilir olmayan kişi ve kaynaklardan öğrenilemez. Bu gurupların gelecek nesillerimizi nasıl zehirledikleri de ortadadır. Din camilerimizde kuran kurslarımızda din görevlilerimizin rehberliğinde öğrenilmelidir. Diyanet işleri başkanlığımızı camiler ve din görevlileri haftasının ana temasının cami ve ilim olması takdire şayandır. Medeniyetimizin merkezi camilerimiz, ilmimizin irfanımızın merkezi de camilerimizde ve kur an kurslarımızda görev yapan din görevlilerimiz olmalıdır. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi milletimizin istiklal ve istikbalini sürdürebilmesi için hayatımızın her safhasında din görevlilerimize ihtiyaç vardır. 15 Temmuz da okuduğumuz ezan ve salalarla nasıl halkı meydanlara milli direnişe davet ettiğimiz bir örnektir. 24 Ocak Elazığ depreminde de afad ve Kızılay’ın yardımlarından önce hasarsız camilerimizi halkımızın istifadesine açarak bu millete şefkat elini uzatan camilerimiz ve din görevlilerimiz olmuştur. Kendileri ve aileleri birer deprem zede olmasına rağmen ailelerini bırakarak camilerimizde halka hizmet hususunda 7 gün 24 saat camilerimizde nöbet tutan cefakâr ve vefakâr din görevlilerimiz olmuştur.
Vefa destek gurubunda
İl pandemi kurulunda
Deprem dolayısıyla gönüllü din görevlileri halkımız güvenli birer liman olmuştur.
Bütün bunlara rağmen bazı gurupların sosyal medyada diyanet işleri başkanlığımızı ve din görevlilerimizi hedef alan aşağılayıcı paylaşımlar sadece bizi değil dine diyanete gönül vermiş kişileri yaralamakla beraber
cami hizmeti veren hayatımızın en üzüntülü ve en sevinçli anlarını paylaştığımız din görevlilerimizin de bazı sorunlar hala çözüm beklemektedir.
1)Camiler ve Din görevlileri haftasında görevlilerimiz camilerin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlilerimiz ön planda olacak şekilde Camiler ve din görevlileri haftası kutlanmalıdır.
2) Camilerin Temizlik ve bakımı için Belediyeler tarafından sağlanmalı. Görevlilerimiz camilerin lavabolarinin temizliğinden mesul değildir. Bu gibi yerlerin temizliğinden belediyeler sorumlu tutulmalıdır .
3)MBST Sınavı ve sistemi baştan aşağı saçmalıktır bu sınav derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca sınav ücretinde adil değildir.
4)Hac Ve Umre görevlendirilmesinde hizmet yılı esas alınsın. Görevlilerimiz kutsal toprakları ziyaret etmeden emekli olmasın. DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARININ birinci dereceden yakınları HAC kurası dışında bırakılmalı ve HAC ücretinde indirim yapılmalı. Din görevlilerinin umreci toplaması kaldırılmalı, din görevlisi kapı kapı dolaşarak umreci toplamamalıdır.
5) Hac ve Umre sınavlarına gidenlere yol ücretleri verilmeli.
6) 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde köylerdeki bir çok cami lojmanı oturulmaz hale gelmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız Çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde içinde insanca yaşayabileceğimiz Cami lojmanları yapmalıdır. Lojmanı eski harabe olan köylere görevli verilmemelidir. il ilçe kasaba merkezlerinde görev yapan görevlilerimize görev yaptıkları camiye Yakın mesafede lojman temin edilmelidir.
7) Türkiye diyanet vakfının yurtlarında Diyanet personeline öncelik verilmeli.
Personelin çocuklarına verilen burslar iyileştirilmelidir.
9) Din görevlilerinin amiri muhtar veya cami Dernek yönetimi değildir. Din görevlilerimiz muhtarların ve cami Dernek yönetiminin baskısından kurtarılmalıdır. İsimsiz şikayetler ve ihbarlar dikkate alınmamalıdır.
10) Din görevlilerimiz yardım toplama memuru değildir. ibadete açık olan camilerimizin ihtiyaçları Diyanet İşleri başkanlığımız gidermeli, imamın adı mümkün oldukça paraya karıştırılmamalıdır.
11) Diyanet Evleri her ilde açılmalıdır.
12) Nakil sınavlarında mülakat kaldırılmalı görevlinin hizmet yılı ve hizmette performansı ve çocuklarının eğitim problemleri değerlendirilerek nakiller yapılmalıdır.
13) Siyasiler Müftülüklere müdahale etmemelidir. Yetkili Sendika ve yöneticiler tarafından din görevlilerimiz tehdit edilmektedir. Bazı müftülüklerde mobbing uygulamalar hala devam etmektedir. Diyanet İşleri başkanlığımız görevlilerimizin sendikasına bakarak muamele edenleri cezalandırmalıdır. Diyanet sendikaları siyasetin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlileri siyaset üstü şahsiyetlerdir.
14) Camilerimizin Isınma giderleri DİYANET ve Vakıflar tarafından karşılanmalıdır.
15) Kamu çalışanları arasında en fazla görev yapan din görevlileridir. 7 gün 24 saat görev yapan cami görevlilerimizdir. Kamu çalışanları Haftada iki gün izin kullanırken, cami görevlilerimiz haftada 1 gün izin kullanmaktadır. Haftada bir gün de fazla mesai ücreti ödenmelidir.
16) 4B Sözleşmeli imamlarımız Kadrolu imamlarımızla aynı işi yapmakta fakat aynı haklara sahip değillerdir. Devlet vatandaşı arasında ayrım yapmamalıdır. Sözleşmeli Arkadaşlarımız yıllardır kadro bekliyor. Sözleşmeli imamlara kadro verilmelidir.
17 ) Diyanet İşleri başkanlığımız diploma ayrımına son vermeli, ilahiyat diğer ön lisans mezunları veya lisans mezunları eşit tutulmalıdır.
18) Yüksek Okulu mezunu hizmetli sınıfında olan görevlilerimiz ek göstergeye düşmeli, yeşil pasaport alabilmelidir.
19) Kur an Kursu hocalarımız öğretmen statüsüne kavuşmalı. Yıl da iki kez tayin isteme hakkı olmalı. Her yıl öğretmenlere ödenen kırtasiye yardımı Kur `an kursu öğreticilerimize de ödenmelidir. Kur `an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimiz bu vatanın öz be öz evlatlarıdır. Kamu çalışanlarıyla ayrı muameleye tabi tutulmamalıdır. Öğrenci yeter sayısı 8 e düşürülmelidir.
20) Diyanet İşleri başkanlığımız ve müftülüklerimiz din görevlilerimize karşı daha anlayışlı ve kardeşçe tuttum sergilemelidir. Baskıcı korkutucu tutum ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
21) Din görevlileri hakkında Asılsız ihbarlar, isimsiz şikayetler dikkate alınmamalıdır.
22) izine ayrılan din görevlilerimize yerine görevli bulması şartıyla izin verilmektedir. Din görevlisi izindeyken yerine bakacak görevli bulmakla yükümlü değildir. Sorun müftülüklerin sorunudur.
23) Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge vaadi hakkında henüz hiç bir adım atılmamıştır. Din görevlilerimiz 3600 ek göstergeyi merakla beklemektedir. Devletimiz şartlarını zorlamalı ve bu vaat için çalışmalar başlatılmadır.
24) Diyanet İşleri Başkanlığımız çeşitli tarihlerde 9500 personel alınacağı duyurusu yapmıştı. Halen geçici ve Vekil olarak çalışan Kur `an kursu öğreticileri ve imamlar alınacak olan 9500 kişilik kadroya dahil edilmelidir. Geçici ve Vekil görevlilerimiz boynu bükük bırakılmamalıdır.
Bu sorunları dile getirirken, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Camilerimizin inşaasına vesile olan bu kutlu mekanlara yardım eden hayır sever kardeşlerimizi hayırlı yad ediyor, kuruluşundan bugüne kadar personelimizden vefat edenleri rahmetle yad ediyor, emekli olan ve halen görevlerine devam eden bütün çalışanlarımıza huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Haftamız kutlu olsun.”
Türk Diyanet Vakıf Sen
Elazığ Şube başkanı.
Ahmet ÖKSÜZTEPE
Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri arasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş; 2003 yılından bu yana ise Din Görevlilerimizi de bu haftaya katarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak belirlemiştir. Tabi bu ulvi görev ve hizmetin bir haftaya sığdırılması mümkün değildir elbet. Ancak bundan amaç, yoğunluklu olarak bu haftayı değerlendirerek toplumun gündemine taşımak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle her yıl bir ana tema belirlenerek ülke genelinde ve yurtdışı temsilciliklerimizde konuları gündeme taşınmaktır. Diyanet işle başkanlığımız bu yılki cami ve din görevlileri haftasının teması cami ve ilim olarak belirlemiştir. Hz peygamberimiz Mekke den Medineye hicret ettiğinde ilk iş olara mescid i nebiyi inşa etmiş bu mescidin yanına da sahabenin ilim tahsil etmesi için ashabı suffa deninilen ilim irfan merkezi kurmuştur. Mescidi nebiye girdiğinde bir kısım sahabenin ibadetle bir kısım sahabenin de ilimle meşgul olduğunu gören peygamberimiz ilimle uğraşan ashabın yanına oturmuş ve ilimle uğraşan sahabeyi öğmüştür. Peygamberimizin bu örnek davranışının ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. din istismarcılarının ve din tacirlerinin indirilmiş dini değilde uydurulmuş dini çocuklarımıza gençlerimize nasıl enjekte etmeye çalıştıkları, masum beyinleri nasıl yıkamaya çalıştıkları aşikardır. Yüce dinimiz islam ın hakikatleri merdiven altı eğitim diye adlandırdığımız güvenilir olmayan kişi ve kaynaklardan öğrenilemez. Bu gurupların gelecek nesillerimizi nasıl zehirledikleri de ortadadır. Din camilerimizde kuran kurslarımızda din görevlilerimizin rehberliğinde öğrenilmelidir. Diyanet işleri başkanlığımızı camiler ve din görevlileri haftasının ana temasının cami ve ilim olması takdire şayandır. Medeniyetimizin merkezi camilerimiz, ilmimizin irfanımızın merkezi de camilerimizde ve kur an kurslarımızda görev yapan din görevlilerimiz olmalıdır. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi milletimizin istiklal ve istikbalini sürdürebilmesi için hayatımızın her safhasında din görevlilerimize ihtiyaç vardır. 15 Temmuz da okuduğumuz ezan ve salalarla nasıl halkı meydanlara milli direnişe davet ettiğimiz bir örnektir. 24 Ocak Elazığ depreminde de afad ve Kızılay’ın yardımlarından önce hasarsız camilerimizi halkımızın istifadesine açarak bu millete şefkat elini uzatan camilerimiz ve din görevlilerimiz olmuştur. Kendileri ve aileleri birer deprem zede olmasına rağmen ailelerini bırakarak camilerimizde halka hizmet hususunda 7 gün 24 saat camilerimizde nöbet tutan cefakâr ve vefakâr din görevlilerimiz olmuştur.
Vefa destek gurubunda
İl pandemi kurulunda
Deprem dolayısıyla gönüllü din görevlileri halkımız güvenli birer liman olmuştur.
Bütün bunlara rağmen bazı gurupların sosyal medyada diyanet işleri başkanlığımızı ve din görevlilerimizi hedef alan aşağılayıcı paylaşımlar sadece bizi değil dine diyanete gönül vermiş kişileri yaralamakla beraber
cami hizmeti veren hayatımızın en üzüntülü ve en sevinçli anlarını paylaştığımız din görevlilerimizin de bazı sorunlar hala çözüm beklemektedir.
1)Camiler ve Din görevlileri haftasında görevlilerimiz camilerin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlilerimiz ön planda olacak şekilde Camiler ve din görevlileri haftası kutlanmalıdır.
2) Camilerin Temizlik ve bakımı için Belediyeler tarafından sağlanmalı. Görevlilerimiz camilerin lavabolarinin temizliğinden mesul değildir. Bu gibi yerlerin temizliğinden belediyeler sorumlu tutulmalıdır .
3)MBST Sınavı ve sistemi baştan aşağı saçmalıktır bu sınav derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca sınav ücretinde adil değildir.
4)Hac Ve Umre görevlendirilmesinde hizmet yılı esas alınsın. Görevlilerimiz kutsal toprakları ziyaret etmeden emekli olmasın. DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARININ birinci dereceden yakınları HAC kurası dışında bırakılmalı ve HAC ücretinde indirim yapılmalı. Din görevlilerinin umreci toplaması kaldırılmalı, din görevlisi kapı kapı dolaşarak umreci toplamamalıdır.
5) Hac ve Umre sınavlarına gidenlere yol ücretleri verilmeli.
6) 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde köylerdeki bir çok cami lojmanı oturulmaz hale gelmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız Çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde içinde insanca yaşayabileceğimiz Cami lojmanları yapmalıdır. Lojmanı eski harabe olan köylere görevli verilmemelidir. il ilçe kasaba merkezlerinde görev yapan görevlilerimize görev yaptıkları camiye Yakın mesafede lojman temin edilmelidir.
7) Türkiye diyanet vakfının yurtlarında Diyanet personeline öncelik verilmeli.
Personelin çocuklarına verilen burslar iyileştirilmelidir.
9) Din görevlilerinin amiri muhtar veya cami Dernek yönetimi değildir. Din görevlilerimiz muhtarların ve cami Dernek yönetiminin baskısından kurtarılmalıdır. İsimsiz şikayetler ve ihbarlar dikkate alınmamalıdır.
10) Din görevlilerimiz yardım toplama memuru değildir. ibadete açık olan camilerimizin ihtiyaçları Diyanet İşleri başkanlığımız gidermeli, imamın adı mümkün oldukça paraya karıştırılmamalıdır.
11) Diyanet Evleri her ilde açılmalıdır.
12) Nakil sınavlarında mülakat kaldırılmalı görevlinin hizmet yılı ve hizmette performansı ve çocuklarının eğitim problemleri değerlendirilerek nakiller yapılmalıdır.
13) Siyasiler Müftülüklere müdahale etmemelidir. Yetkili Sendika ve yöneticiler tarafından din görevlilerimiz tehdit edilmektedir. Bazı müftülüklerde mobbing uygulamalar hala devam etmektedir. Diyanet İşleri başkanlığımız görevlilerimizin sendikasına bakarak muamele edenleri cezalandırmalıdır. Diyanet sendikaları siyasetin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlileri siyaset üstü şahsiyetlerdir.
14) Camilerimizin Isınma giderleri DİYANET ve Vakıflar tarafından karşılanmalıdır.
15) Kamu çalışanları arasında en fazla görev yapan din görevlileridir. 7 gün 24 saat görev yapan cami görevlilerimizdir. Kamu çalışanları Haftada iki gün izin kullanırken, cami görevlilerimiz haftada 1 gün izin kullanmaktadır. Haftada bir gün de fazla mesai ücreti ödenmelidir.
16) 4B Sözleşmeli imamlarımız Kadrolu imamlarımızla aynı işi yapmakta fakat aynı haklara sahip değillerdir. Devlet vatandaşı arasında ayrım yapmamalıdır. Sözleşmeli Arkadaşlarımız yıllardır kadro bekliyor. Sözleşmeli imamlara kadro verilmelidir.
17 ) Diyanet İşleri başkanlığımız diploma ayrımına son vermeli, ilahiyat diğer ön lisans mezunları veya lisans mezunları eşit tutulmalıdır.
18) Yüksek Okulu mezunu hizmetli sınıfında olan görevlilerimiz ek göstergeye düşmeli, yeşil pasaport alabilmelidir.
19) Kur an Kursu hocalarımız öğretmen statüsüne kavuşmalı. Yıl da iki kez tayin isteme hakkı olmalı. Her yıl öğretmenlere ödenen kırtasiye yardımı Kur `an kursu öğreticilerimize de ödenmelidir. Kur `an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimiz bu vatanın öz be öz evlatlarıdır. Kamu çalışanlarıyla ayrı muameleye tabi tutulmamalıdır. Öğrenci yeter sayısı 8 e düşürülmelidir.
20) Diyanet İşleri başkanlığımız ve müftülüklerimiz din görevlilerimize karşı daha anlayışlı ve kardeşçe tuttum sergilemelidir. Baskıcı korkutucu tutum ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
21) Din görevlileri hakkında Asılsız ihbarlar, isimsiz şikayetler dikkate alınmamalıdır.
22) izine ayrılan din görevlilerimize yerine görevli bulması şartıyla izin verilmektedir. Din görevlisi izindeyken yerine bakacak görevli bulmakla yükümlü değildir. Sorun müftülüklerin sorunudur.
23) Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge vaadi hakkında henüz hiç bir adım atılmamıştır. Din görevlilerimiz 3600 ek göstergeyi merakla beklemektedir. Devletimiz şartlarını zorlamalı ve bu vaat için çalışmalar başlatılmadır.
24) Diyanet İşleri Başkanlığımız çeşitli tarihlerde 9500 personel alınacağı duyurusu yapmıştı. Halen geçici ve Vekil olarak çalışan Kur `an kursu öğreticileri ve imamlar alınacak olan 9500 kişilik kadroya dahil edilmelidir. Geçici ve Vekil görevlilerimiz boynu bükük bırakılmamalıdır.
Bu sorunları dile getirirken, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Camilerimizin inşaasına vesile olan bu kutlu mekanlara yardım eden hayır sever kardeşlerimizi hayırlı yad ediyor, kuruluşundan bugüne kadar personelimizden vefat edenleri rahmetle yad ediyor, emekli olan ve halen görevlerine devam eden bütün çalışanlarımıza huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Haftamız kutlu olsun.”
Türk Diyanet Vakıf Sen
Elazığ Şube başkanı.
Ahmet ÖKSÜZTEPE
Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri arasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş; 2003 yılından bu yana ise Din Görevlilerimizi de bu haftaya katarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak belirlemiştir. Tabi bu ulvi görev ve hizmetin bir haftaya sığdırılması mümkün değildir elbet. Ancak bundan amaç, yoğunluklu olarak bu haftayı değerlendirerek toplumun gündemine taşımak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle her yıl bir ana tema belirlenerek ülke genelinde ve yurtdışı temsilciliklerimizde konuları gündeme taşınmaktır. Diyanet işle başkanlığımız bu yılki cami ve din görevlileri haftasının teması cami ve ilim olarak belirlemiştir. Hz peygamberimiz Mekke den Medineye hicret ettiğinde ilk iş olara mescid i nebiyi inşa etmiş bu mescidin yanına da sahabenin ilim tahsil etmesi için ashabı suffa deninilen ilim irfan merkezi kurmuştur. Mescidi nebiye girdiğinde bir kısım sahabenin ibadetle bir kısım sahabenin de ilimle meşgul olduğunu gören peygamberimiz ilimle uğraşan ashabın yanına oturmuş ve ilimle uğraşan sahabeyi öğmüştür. Peygamberimizin bu örnek davranışının ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. din istismarcılarının ve din tacirlerinin indirilmiş dini değilde uydurulmuş dini çocuklarımıza gençlerimize nasıl enjekte etmeye çalıştıkları, masum beyinleri nasıl yıkamaya çalıştıkları aşikardır. Yüce dinimiz islam ın hakikatleri merdiven altı eğitim diye adlandırdığımız güvenilir olmayan kişi ve kaynaklardan öğrenilemez. Bu gurupların gelecek nesillerimizi nasıl zehirledikleri de ortadadır. Din camilerimizde kuran kurslarımızda din görevlilerimizin rehberliğinde öğrenilmelidir. Diyanet işleri başkanlığımızı camiler ve din görevlileri haftasının ana temasının cami ve ilim olması takdire şayandır. Medeniyetimizin merkezi camilerimiz, ilmimizin irfanımızın merkezi de camilerimizde ve kur an kurslarımızda görev yapan din görevlilerimiz olmalıdır. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi milletimizin istiklal ve istikbalini sürdürebilmesi için hayatımızın her safhasında din görevlilerimize ihtiyaç vardır. 15 Temmuz da okuduğumuz ezan ve salalarla nasıl halkı meydanlara milli direnişe davet ettiğimiz bir örnektir. 24 Ocak Elazığ depreminde de afad ve Kızılay’ın yardımlarından önce hasarsız camilerimizi halkımızın istifadesine açarak bu millete şefkat elini uzatan camilerimiz ve din görevlilerimiz olmuştur. Kendileri ve aileleri birer deprem zede olmasına rağmen ailelerini bırakarak camilerimizde halka hizmet hususunda 7 gün 24 saat camilerimizde nöbet tutan cefakâr ve vefakâr din görevlilerimiz olmuştur.
Vefa destek gurubunda
İl pandemi kurulunda
Deprem dolayısıyla gönüllü din görevlileri halkımız güvenli birer liman olmuştur.
Bütün bunlara rağmen bazı gurupların sosyal medyada diyanet işleri başkanlığımızı ve din görevlilerimizi hedef alan aşağılayıcı paylaşımlar sadece bizi değil dine diyanete gönül vermiş kişileri yaralamakla beraber
cami hizmeti veren hayatımızın en üzüntülü ve en sevinçli anlarını paylaştığımız din görevlilerimizin de bazı sorunlar hala çözüm beklemektedir.
1)Camiler ve Din görevlileri haftasında görevlilerimiz camilerin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlilerimiz ön planda olacak şekilde Camiler ve din görevlileri haftası kutlanmalıdır.
2) Camilerin Temizlik ve bakımı için Belediyeler tarafından sağlanmalı. Görevlilerimiz camilerin lavabolarinin temizliğinden mesul değildir. Bu gibi yerlerin temizliğinden belediyeler sorumlu tutulmalıdır .
3)MBST Sınavı ve sistemi baştan aşağı saçmalıktır bu sınav derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca sınav ücretinde adil değildir.
4)Hac Ve Umre görevlendirilmesinde hizmet yılı esas alınsın. Görevlilerimiz kutsal toprakları ziyaret etmeden emekli olmasın. DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARININ birinci dereceden yakınları HAC kurası dışında bırakılmalı ve HAC ücretinde indirim yapılmalı. Din görevlilerinin umreci toplaması kaldırılmalı, din görevlisi kapı kapı dolaşarak umreci toplamamalıdır.
5) Hac ve Umre sınavlarına gidenlere yol ücretleri verilmeli.
6) 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde köylerdeki bir çok cami lojmanı oturulmaz hale gelmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız Çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde içinde insanca yaşayabileceğimiz Cami lojmanları yapmalıdır. Lojmanı eski harabe olan köylere görevli verilmemelidir. il ilçe kasaba merkezlerinde görev yapan görevlilerimize görev yaptıkları camiye Yakın mesafede lojman temin edilmelidir.
7) Türkiye diyanet vakfının yurtlarında Diyanet personeline öncelik verilmeli.
Personelin çocuklarına verilen burslar iyileştirilmelidir.
9) Din görevlilerinin amiri muhtar veya cami Dernek yönetimi değildir. Din görevlilerimiz muhtarların ve cami Dernek yönetiminin baskısından kurtarılmalıdır. İsimsiz şikayetler ve ihbarlar dikkate alınmamalıdır.
10) Din görevlilerimiz yardım toplama memuru değildir. ibadete açık olan camilerimizin ihtiyaçları Diyanet İşleri başkanlığımız gidermeli, imamın adı mümkün oldukça paraya karıştırılmamalıdır.
11) Diyanet Evleri her ilde açılmalıdır.
12) Nakil sınavlarında mülakat kaldırılmalı görevlinin hizmet yılı ve hizmette performansı ve çocuklarının eğitim problemleri değerlendirilerek nakiller yapılmalıdır.
13) Siyasiler Müftülüklere müdahale etmemelidir. Yetkili Sendika ve yöneticiler tarafından din görevlilerimiz tehdit edilmektedir. Bazı müftülüklerde mobbing uygulamalar hala devam etmektedir. Diyanet İşleri başkanlığımız görevlilerimizin sendikasına bakarak muamele edenleri cezalandırmalıdır. Diyanet sendikaları siyasetin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlileri siyaset üstü şahsiyetlerdir.
14) Camilerimizin Isınma giderleri DİYANET ve Vakıflar tarafından karşılanmalıdır.
15) Kamu çalışanları arasında en fazla görev yapan din görevlileridir. 7 gün 24 saat görev yapan cami görevlilerimizdir. Kamu çalışanları Haftada iki gün izin kullanırken, cami görevlilerimiz haftada 1 gün izin kullanmaktadır. Haftada bir gün de fazla mesai ücreti ödenmelidir.
16) 4B Sözleşmeli imamlarımız Kadrolu imamlarımızla aynı işi yapmakta fakat aynı haklara sahip değillerdir. Devlet vatandaşı arasında ayrım yapmamalıdır. Sözleşmeli Arkadaşlarımız yıllardır kadro bekliyor. Sözleşmeli imamlara kadro verilmelidir.
17 ) Diyanet İşleri başkanlığımız diploma ayrımına son vermeli, ilahiyat diğer ön lisans mezunları veya lisans mezunları eşit tutulmalıdır.
18) Yüksek Okulu mezunu hizmetli sınıfında olan görevlilerimiz ek göstergeye düşmeli, yeşil pasaport alabilmelidir.
19) Kur an Kursu hocalarımız öğretmen statüsüne kavuşmalı. Yıl da iki kez tayin isteme hakkı olmalı. Her yıl öğretmenlere ödenen kırtasiye yardımı Kur `an kursu öğreticilerimize de ödenmelidir. Kur `an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimiz bu vatanın öz be öz evlatlarıdır. Kamu çalışanlarıyla ayrı muameleye tabi tutulmamalıdır. Öğrenci yeter sayısı 8 e düşürülmelidir.
20) Diyanet İşleri başkanlığımız ve müftülüklerimiz din görevlilerimize karşı daha anlayışlı ve kardeşçe tuttum sergilemelidir. Baskıcı korkutucu tutum ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
21) Din görevlileri hakkında Asılsız ihbarlar, isimsiz şikayetler dikkate alınmamalıdır.
22) izine ayrılan din görevlilerimize yerine görevli bulması şartıyla izin verilmektedir. Din görevlisi izindeyken yerine bakacak görevli bulmakla yükümlü değildir. Sorun müftülüklerin sorunudur.
23) Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge vaadi hakkında henüz hiç bir adım atılmamıştır. Din görevlilerimiz 3600 ek göstergeyi merakla beklemektedir. Devletimiz şartlarını zorlamalı ve bu vaat için çalışmalar başlatılmadır.
24) Diyanet İşleri Başkanlığımız çeşitli tarihlerde 9500 personel alınacağı duyurusu yapmıştı. Halen geçici ve Vekil olarak çalışan Kur `an kursu öğreticileri ve imamlar alınacak olan 9500 kişilik kadroya dahil edilmelidir. Geçici ve Vekil görevlilerimiz boynu bükük bırakılmamalıdır.
Bu sorunları dile getirirken, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Camilerimizin inşaasına vesile olan bu kutlu mekanlara yardım eden hayır sever kardeşlerimizi hayırlı yad ediyor, kuruluşundan bugüne kadar personelimizden vefat edenleri rahmetle yad ediyor, emekli olan ve halen görevlerine devam eden bütün çalışanlarımıza huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Haftamız kutlu olsun.”
Türk Diyanet Vakıf Sen
Elazığ Şube başkanı.
Ahmet ÖKSÜZTEPE
Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri arasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş; 2003 yılından bu yana ise Din Görevlilerimizi de bu haftaya katarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak belirlemiştir. Tabi bu ulvi görev ve hizmetin bir haftaya sığdırılması mümkün değildir elbet. Ancak bundan amaç, yoğunluklu olarak bu haftayı değerlendirerek toplumun gündemine taşımak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle her yıl bir ana tema belirlenerek ülke genelinde ve yurtdışı temsilciliklerimizde konuları gündeme taşınmaktır. Diyanet işle başkanlığımız bu yılki cami ve din görevlileri haftasının teması cami ve ilim olarak belirlemiştir. Hz peygamberimiz Mekke den Medineye hicret ettiğinde ilk iş olara mescid i nebiyi inşa etmiş bu mescidin yanına da sahabenin ilim tahsil etmesi için ashabı suffa deninilen ilim irfan merkezi kurmuştur. Mescidi nebiye girdiğinde bir kısım sahabenin ibadetle bir kısım sahabenin de ilimle meşgul olduğunu gören peygamberimiz ilimle uğraşan ashabın yanına oturmuş ve ilimle uğraşan sahabeyi öğmüştür. Peygamberimizin bu örnek davranışının ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. din istismarcılarının ve din tacirlerinin indirilmiş dini değilde uydurulmuş dini çocuklarımıza gençlerimize nasıl enjekte etmeye çalıştıkları, masum beyinleri nasıl yıkamaya çalıştıkları aşikardır. Yüce dinimiz islam ın hakikatleri merdiven altı eğitim diye adlandırdığımız güvenilir olmayan kişi ve kaynaklardan öğrenilemez. Bu gurupların gelecek nesillerimizi nasıl zehirledikleri de ortadadır. Din camilerimizde kuran kurslarımızda din görevlilerimizin rehberliğinde öğrenilmelidir. Diyanet işleri başkanlığımızı camiler ve din görevlileri haftasının ana temasının cami ve ilim olması takdire şayandır. Medeniyetimizin merkezi camilerimiz, ilmimizin irfanımızın merkezi de camilerimizde ve kur an kurslarımızda görev yapan din görevlilerimiz olmalıdır. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi milletimizin istiklal ve istikbalini sürdürebilmesi için hayatımızın her safhasında din görevlilerimize ihtiyaç vardır. 15 Temmuz da okuduğumuz ezan ve salalarla nasıl halkı meydanlara milli direnişe davet ettiğimiz bir örnektir. 24 Ocak Elazığ depreminde de afad ve Kızılay’ın yardımlarından önce hasarsız camilerimizi halkımızın istifadesine açarak bu millete şefkat elini uzatan camilerimiz ve din görevlilerimiz olmuştur. Kendileri ve aileleri birer deprem zede olmasına rağmen ailelerini bırakarak camilerimizde halka hizmet hususunda 7 gün 24 saat camilerimizde nöbet tutan cefakâr ve vefakâr din görevlilerimiz olmuştur.
Vefa destek gurubunda
İl pandemi kurulunda
Deprem dolayısıyla gönüllü din görevlileri halkımız güvenli birer liman olmuştur.
Bütün bunlara rağmen bazı gurupların sosyal medyada diyanet işleri başkanlığımızı ve din görevlilerimizi hedef alan aşağılayıcı paylaşımlar sadece bizi değil dine diyanete gönül vermiş kişileri yaralamakla beraber
cami hizmeti veren hayatımızın en üzüntülü ve en sevinçli anlarını paylaştığımız din görevlilerimizin de bazı sorunlar hala çözüm beklemektedir.
1)Camiler ve Din görevlileri haftasında görevlilerimiz camilerin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlilerimiz ön planda olacak şekilde Camiler ve din görevlileri haftası kutlanmalıdır.
2) Camilerin Temizlik ve bakımı için Belediyeler tarafından sağlanmalı. Görevlilerimiz camilerin lavabolarinin temizliğinden mesul değildir. Bu gibi yerlerin temizliğinden belediyeler sorumlu tutulmalıdır .
3)MBST Sınavı ve sistemi baştan aşağı saçmalıktır bu sınav derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca sınav ücretinde adil değildir.
4)Hac Ve Umre görevlendirilmesinde hizmet yılı esas alınsın. Görevlilerimiz kutsal toprakları ziyaret etmeden emekli olmasın. DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARININ birinci dereceden yakınları HAC kurası dışında bırakılmalı ve HAC ücretinde indirim yapılmalı. Din görevlilerinin umreci toplaması kaldırılmalı, din görevlisi kapı kapı dolaşarak umreci toplamamalıdır.
5) Hac ve Umre sınavlarına gidenlere yol ücretleri verilmeli.
6) 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde köylerdeki bir çok cami lojmanı oturulmaz hale gelmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız Çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde içinde insanca yaşayabileceğimiz Cami lojmanları yapmalıdır. Lojmanı eski harabe olan köylere görevli verilmemelidir. il ilçe kasaba merkezlerinde görev yapan görevlilerimize görev yaptıkları camiye Yakın mesafede lojman temin edilmelidir.
7) Türkiye diyanet vakfının yurtlarında Diyanet personeline öncelik verilmeli.
Personelin çocuklarına verilen burslar iyileştirilmelidir.
9) Din görevlilerinin amiri muhtar veya cami Dernek yönetimi değildir. Din görevlilerimiz muhtarların ve cami Dernek yönetiminin baskısından kurtarılmalıdır. İsimsiz şikayetler ve ihbarlar dikkate alınmamalıdır.
10) Din görevlilerimiz yardım toplama memuru değildir. ibadete açık olan camilerimizin ihtiyaçları Diyanet İşleri başkanlığımız gidermeli, imamın adı mümkün oldukça paraya karıştırılmamalıdır.
11) Diyanet Evleri her ilde açılmalıdır.
12) Nakil sınavlarında mülakat kaldırılmalı görevlinin hizmet yılı ve hizmette performansı ve çocuklarının eğitim problemleri değerlendirilerek nakiller yapılmalıdır.
13) Siyasiler Müftülüklere müdahale etmemelidir. Yetkili Sendika ve yöneticiler tarafından din görevlilerimiz tehdit edilmektedir. Bazı müftülüklerde mobbing uygulamalar hala devam etmektedir. Diyanet İşleri başkanlığımız görevlilerimizin sendikasına bakarak muamele edenleri cezalandırmalıdır. Diyanet sendikaları siyasetin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlileri siyaset üstü şahsiyetlerdir.
14) Camilerimizin Isınma giderleri DİYANET ve Vakıflar tarafından karşılanmalıdır.
15) Kamu çalışanları arasında en fazla görev yapan din görevlileridir. 7 gün 24 saat görev yapan cami görevlilerimizdir. Kamu çalışanları Haftada iki gün izin kullanırken, cami görevlilerimiz haftada 1 gün izin kullanmaktadır. Haftada bir gün de fazla mesai ücreti ödenmelidir.
16) 4B Sözleşmeli imamlarımız Kadrolu imamlarımızla aynı işi yapmakta fakat aynı haklara sahip değillerdir. Devlet vatandaşı arasında ayrım yapmamalıdır. Sözleşmeli Arkadaşlarımız yıllardır kadro bekliyor. Sözleşmeli imamlara kadro verilmelidir.
17 ) Diyanet İşleri başkanlığımız diploma ayrımına son vermeli, ilahiyat diğer ön lisans mezunları veya lisans mezunları eşit tutulmalıdır.
18) Yüksek Okulu mezunu hizmetli sınıfında olan görevlilerimiz ek göstergeye düşmeli, yeşil pasaport alabilmelidir.
19) Kur an Kursu hocalarımız öğretmen statüsüne kavuşmalı. Yıl da iki kez tayin isteme hakkı olmalı. Her yıl öğretmenlere ödenen kırtasiye yardımı Kur `an kursu öğreticilerimize de ödenmelidir. Kur `an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimiz bu vatanın öz be öz evlatlarıdır. Kamu çalışanlarıyla ayrı muameleye tabi tutulmamalıdır. Öğrenci yeter sayısı 8 e düşürülmelidir.
20) Diyanet İşleri başkanlığımız ve müftülüklerimiz din görevlilerimize karşı daha anlayışlı ve kardeşçe tuttum sergilemelidir. Baskıcı korkutucu tutum ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
21) Din görevlileri hakkında Asılsız ihbarlar, isimsiz şikayetler dikkate alınmamalıdır.
22) izine ayrılan din görevlilerimize yerine görevli bulması şartıyla izin verilmektedir. Din görevlisi izindeyken yerine bakacak görevli bulmakla yükümlü değildir. Sorun müftülüklerin sorunudur.
23) Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge vaadi hakkında henüz hiç bir adım atılmamıştır. Din görevlilerimiz 3600 ek göstergeyi merakla beklemektedir. Devletimiz şartlarını zorlamalı ve bu vaat için çalışmalar başlatılmadır.
24) Diyanet İşleri Başkanlığımız çeşitli tarihlerde 9500 personel alınacağı duyurusu yapmıştı. Halen geçici ve Vekil olarak çalışan Kur `an kursu öğreticileri ve imamlar alınacak olan 9500 kişilik kadroya dahil edilmelidir. Geçici ve Vekil görevlilerimiz boynu bükük bırakılmamalıdır.
Bu sorunları dile getirirken, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Camilerimizin inşaasına vesile olan bu kutlu mekanlara yardım eden hayır sever kardeşlerimizi hayırlı yad ediyor, kuruluşundan bugüne kadar personelimizden vefat edenleri rahmetle yad ediyor, emekli olan ve halen görevlerine devam eden bütün çalışanlarımıza huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Haftamız kutlu olsun.”
Türk Diyanet Vakıf Sen
Elazığ Şube başkanı.
Ahmet ÖKSÜZTEPE
Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri arasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş; 2003 yılından bu yana ise Din Görevlilerimizi de bu haftaya katarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak belirlemiştir. Tabi bu ulvi görev ve hizmetin bir haftaya sığdırılması mümkün değildir elbet. Ancak bundan amaç, yoğunluklu olarak bu haftayı değerlendirerek toplumun gündemine taşımak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle her yıl bir ana tema belirlenerek ülke genelinde ve yurtdışı temsilciliklerimizde konuları gündeme taşınmaktır. Diyanet işle başkanlığımız bu yılki cami ve din görevlileri haftasının teması cami ve ilim olarak belirlemiştir. Hz peygamberimiz Mekke den Medineye hicret ettiğinde ilk iş olara mescid i nebiyi inşa etmiş bu mescidin yanına da sahabenin ilim tahsil etmesi için ashabı suffa deninilen ilim irfan merkezi kurmuştur. Mescidi nebiye girdiğinde bir kısım sahabenin ibadetle bir kısım sahabenin de ilimle meşgul olduğunu gören peygamberimiz ilimle uğraşan ashabın yanına oturmuş ve ilimle uğraşan sahabeyi öğmüştür. Peygamberimizin bu örnek davranışının ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. din istismarcılarının ve din tacirlerinin indirilmiş dini değilde uydurulmuş dini çocuklarımıza gençlerimize nasıl enjekte etmeye çalıştıkları, masum beyinleri nasıl yıkamaya çalıştıkları aşikardır. Yüce dinimiz islam ın hakikatleri merdiven altı eğitim diye adlandırdığımız güvenilir olmayan kişi ve kaynaklardan öğrenilemez. Bu gurupların gelecek nesillerimizi nasıl zehirledikleri de ortadadır. Din camilerimizde kuran kurslarımızda din görevlilerimizin rehberliğinde öğrenilmelidir. Diyanet işleri başkanlığımızı camiler ve din görevlileri haftasının ana temasının cami ve ilim olması takdire şayandır. Medeniyetimizin merkezi camilerimiz, ilmimizin irfanımızın merkezi de camilerimizde ve kur an kurslarımızda görev yapan din görevlilerimiz olmalıdır. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi milletimizin istiklal ve istikbalini sürdürebilmesi için hayatımızın her safhasında din görevlilerimize ihtiyaç vardır. 15 Temmuz da okuduğumuz ezan ve salalarla nasıl halkı meydanlara milli direnişe davet ettiğimiz bir örnektir. 24 Ocak Elazığ depreminde de afad ve Kızılay’ın yardımlarından önce hasarsız camilerimizi halkımızın istifadesine açarak bu millete şefkat elini uzatan camilerimiz ve din görevlilerimiz olmuştur. Kendileri ve aileleri birer deprem zede olmasına rağmen ailelerini bırakarak camilerimizde halka hizmet hususunda 7 gün 24 saat camilerimizde nöbet tutan cefakâr ve vefakâr din görevlilerimiz olmuştur.
Vefa destek gurubunda
İl pandemi kurulunda
Deprem dolayısıyla gönüllü din görevlileri halkımız güvenli birer liman olmuştur.
Bütün bunlara rağmen bazı gurupların sosyal medyada diyanet işleri başkanlığımızı ve din görevlilerimizi hedef alan aşağılayıcı paylaşımlar sadece bizi değil dine diyanete gönül vermiş kişileri yaralamakla beraber
cami hizmeti veren hayatımızın en üzüntülü ve en sevinçli anlarını paylaştığımız din görevlilerimizin de bazı sorunlar hala çözüm beklemektedir.
1)Camiler ve Din görevlileri haftasında görevlilerimiz camilerin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlilerimiz ön planda olacak şekilde Camiler ve din görevlileri haftası kutlanmalıdır.
2) Camilerin Temizlik ve bakımı için Belediyeler tarafından sağlanmalı. Görevlilerimiz camilerin lavabolarinin temizliğinden mesul değildir. Bu gibi yerlerin temizliğinden belediyeler sorumlu tutulmalıdır .
3)MBST Sınavı ve sistemi baştan aşağı saçmalıktır bu sınav derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca sınav ücretinde adil değildir.
4)Hac Ve Umre görevlendirilmesinde hizmet yılı esas alınsın. Görevlilerimiz kutsal toprakları ziyaret etmeden emekli olmasın. DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARININ birinci dereceden yakınları HAC kurası dışında bırakılmalı ve HAC ücretinde indirim yapılmalı. Din görevlilerinin umreci toplaması kaldırılmalı, din görevlisi kapı kapı dolaşarak umreci toplamamalıdır.
5) Hac ve Umre sınavlarına gidenlere yol ücretleri verilmeli.
6) 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde köylerdeki bir çok cami lojmanı oturulmaz hale gelmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız Çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde içinde insanca yaşayabileceğimiz Cami lojmanları yapmalıdır. Lojmanı eski harabe olan köylere görevli verilmemelidir. il ilçe kasaba merkezlerinde görev yapan görevlilerimize görev yaptıkları camiye Yakın mesafede lojman temin edilmelidir.
7) Türkiye diyanet vakfının yurtlarında Diyanet personeline öncelik verilmeli.
Personelin çocuklarına verilen burslar iyileştirilmelidir.
9) Din görevlilerinin amiri muhtar veya cami Dernek yönetimi değildir. Din görevlilerimiz muhtarların ve cami Dernek yönetiminin baskısından kurtarılmalıdır. İsimsiz şikayetler ve ihbarlar dikkate alınmamalıdır.
10) Din görevlilerimiz yardım toplama memuru değildir. ibadete açık olan camilerimizin ihtiyaçları Diyanet İşleri başkanlığımız gidermeli, imamın adı mümkün oldukça paraya karıştırılmamalıdır.
11) Diyanet Evleri her ilde açılmalıdır.
12) Nakil sınavlarında mülakat kaldırılmalı görevlinin hizmet yılı ve hizmette performansı ve çocuklarının eğitim problemleri değerlendirilerek nakiller yapılmalıdır.
13) Siyasiler Müftülüklere müdahale etmemelidir. Yetkili Sendika ve yöneticiler tarafından din görevlilerimiz tehdit edilmektedir. Bazı müftülüklerde mobbing uygulamalar hala devam etmektedir. Diyanet İşleri başkanlığımız görevlilerimizin sendikasına bakarak muamele edenleri cezalandırmalıdır. Diyanet sendikaları siyasetin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlileri siyaset üstü şahsiyetlerdir.
14) Camilerimizin Isınma giderleri DİYANET ve Vakıflar tarafından karşılanmalıdır.
15) Kamu çalışanları arasında en fazla görev yapan din görevlileridir. 7 gün 24 saat görev yapan cami görevlilerimizdir. Kamu çalışanları Haftada iki gün izin kullanırken, cami görevlilerimiz haftada 1 gün izin kullanmaktadır. Haftada bir gün de fazla mesai ücreti ödenmelidir.
16) 4B Sözleşmeli imamlarımız Kadrolu imamlarımızla aynı işi yapmakta fakat aynı haklara sahip değillerdir. Devlet vatandaşı arasında ayrım yapmamalıdır. Sözleşmeli Arkadaşlarımız yıllardır kadro bekliyor. Sözleşmeli imamlara kadro verilmelidir.
17 ) Diyanet İşleri başkanlığımız diploma ayrımına son vermeli, ilahiyat diğer ön lisans mezunları veya lisans mezunları eşit tutulmalıdır.
18) Yüksek Okulu mezunu hizmetli sınıfında olan görevlilerimiz ek göstergeye düşmeli, yeşil pasaport alabilmelidir.
19) Kur an Kursu hocalarımız öğretmen statüsüne kavuşmalı. Yıl da iki kez tayin isteme hakkı olmalı. Her yıl öğretmenlere ödenen kırtasiye yardımı Kur `an kursu öğreticilerimize de ödenmelidir. Kur `an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimiz bu vatanın öz be öz evlatlarıdır. Kamu çalışanlarıyla ayrı muameleye tabi tutulmamalıdır. Öğrenci yeter sayısı 8 e düşürülmelidir.
20) Diyanet İşleri başkanlığımız ve müftülüklerimiz din görevlilerimize karşı daha anlayışlı ve kardeşçe tuttum sergilemelidir. Baskıcı korkutucu tutum ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
21) Din görevlileri hakkında Asılsız ihbarlar, isimsiz şikayetler dikkate alınmamalıdır.
22) izine ayrılan din görevlilerimize yerine görevli bulması şartıyla izin verilmektedir. Din görevlisi izindeyken yerine bakacak görevli bulmakla yükümlü değildir. Sorun müftülüklerin sorunudur.
23) Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge vaadi hakkında henüz hiç bir adım atılmamıştır. Din görevlilerimiz 3600 ek göstergeyi merakla beklemektedir. Devletimiz şartlarını zorlamalı ve bu vaat için çalışmalar başlatılmadır.
24) Diyanet İşleri Başkanlığımız çeşitli tarihlerde 9500 personel alınacağı duyurusu yapmıştı. Halen geçici ve Vekil olarak çalışan Kur `an kursu öğreticileri ve imamlar alınacak olan 9500 kişilik kadroya dahil edilmelidir. Geçici ve Vekil görevlilerimiz boynu bükük bırakılmamalıdır.
Bu sorunları dile getirirken, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Camilerimizin inşaasına vesile olan bu kutlu mekanlara yardım eden hayır sever kardeşlerimizi hayırlı yad ediyor, kuruluşundan bugüne kadar personelimizden vefat edenleri rahmetle yad ediyor, emekli olan ve halen görevlerine devam eden bütün çalışanlarımıza huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Haftamız kutlu olsun.”
Türk Diyanet Vakıf Sen
Elazığ Şube başkanı.
Ahmet ÖKSÜZTEPE
Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri arasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş; 2003 yılından bu yana ise Din Görevlilerimizi de bu haftaya katarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak belirlemiştir. Tabi bu ulvi görev ve hizmetin bir haftaya sığdırılması mümkün değildir elbet. Ancak bundan amaç, yoğunluklu olarak bu haftayı değerlendirerek toplumun gündemine taşımak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle her yıl bir ana tema belirlenerek ülke genelinde ve yurtdışı temsilciliklerimizde konuları gündeme taşınmaktır. Diyanet işle başkanlığımız bu yılki cami ve din görevlileri haftasının teması cami ve ilim olarak belirlemiştir. Hz peygamberimiz Mekke den Medineye hicret ettiğinde ilk iş olara mescid i nebiyi inşa etmiş bu mescidin yanına da sahabenin ilim tahsil etmesi için ashabı suffa deninilen ilim irfan merkezi kurmuştur. Mescidi nebiye girdiğinde bir kısım sahabenin ibadetle bir kısım sahabenin de ilimle meşgul olduğunu gören peygamberimiz ilimle uğraşan ashabın yanına oturmuş ve ilimle uğraşan sahabeyi öğmüştür. Peygamberimizin bu örnek davranışının ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. din istismarcılarının ve din tacirlerinin indirilmiş dini değilde uydurulmuş dini çocuklarımıza gençlerimize nasıl enjekte etmeye çalıştıkları, masum beyinleri nasıl yıkamaya çalıştıkları aşikardır. Yüce dinimiz islam ın hakikatleri merdiven altı eğitim diye adlandırdığımız güvenilir olmayan kişi ve kaynaklardan öğrenilemez. Bu gurupların gelecek nesillerimizi nasıl zehirledikleri de ortadadır. Din camilerimizde kuran kurslarımızda din görevlilerimizin rehberliğinde öğrenilmelidir. Diyanet işleri başkanlığımızı camiler ve din görevlileri haftasının ana temasının cami ve ilim olması takdire şayandır. Medeniyetimizin merkezi camilerimiz, ilmimizin irfanımızın merkezi de camilerimizde ve kur an kurslarımızda görev yapan din görevlilerimiz olmalıdır. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi milletimizin istiklal ve istikbalini sürdürebilmesi için hayatımızın her safhasında din görevlilerimize ihtiyaç vardır. 15 Temmuz da okuduğumuz ezan ve salalarla nasıl halkı meydanlara milli direnişe davet ettiğimiz bir örnektir. 24 Ocak Elazığ depreminde de afad ve Kızılay’ın yardımlarından önce hasarsız camilerimizi halkımızın istifadesine açarak bu millete şefkat elini uzatan camilerimiz ve din görevlilerimiz olmuştur. Kendileri ve aileleri birer deprem zede olmasına rağmen ailelerini bırakarak camilerimizde halka hizmet hususunda 7 gün 24 saat camilerimizde nöbet tutan cefakâr ve vefakâr din görevlilerimiz olmuştur.
Vefa destek gurubunda
İl pandemi kurulunda
Deprem dolayısıyla gönüllü din görevlileri halkımız güvenli birer liman olmuştur.
Bütün bunlara rağmen bazı gurupların sosyal medyada diyanet işleri başkanlığımızı ve din görevlilerimizi hedef alan aşağılayıcı paylaşımlar sadece bizi değil dine diyanete gönül vermiş kişileri yaralamakla beraber
cami hizmeti veren hayatımızın en üzüntülü ve en sevinçli anlarını paylaştığımız din görevlilerimizin de bazı sorunlar hala çözüm beklemektedir.
1)Camiler ve Din görevlileri haftasında görevlilerimiz camilerin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlilerimiz ön planda olacak şekilde Camiler ve din görevlileri haftası kutlanmalıdır.
2) Camilerin Temizlik ve bakımı için Belediyeler tarafından sağlanmalı. Görevlilerimiz camilerin lavabolarinin temizliğinden mesul değildir. Bu gibi yerlerin temizliğinden belediyeler sorumlu tutulmalıdır .
3)MBST Sınavı ve sistemi baştan aşağı saçmalıktır bu sınav derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca sınav ücretinde adil değildir.
4)Hac Ve Umre görevlendirilmesinde hizmet yılı esas alınsın. Görevlilerimiz kutsal toprakları ziyaret etmeden emekli olmasın. DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARININ birinci dereceden yakınları HAC kurası dışında bırakılmalı ve HAC ücretinde indirim yapılmalı. Din görevlilerinin umreci toplaması kaldırılmalı, din görevlisi kapı kapı dolaşarak umreci toplamamalıdır.
5) Hac ve Umre sınavlarına gidenlere yol ücretleri verilmeli.
6) 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde köylerdeki bir çok cami lojmanı oturulmaz hale gelmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız Çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde içinde insanca yaşayabileceğimiz Cami lojmanları yapmalıdır. Lojmanı eski harabe olan köylere görevli verilmemelidir. il ilçe kasaba merkezlerinde görev yapan görevlilerimize görev yaptıkları camiye Yakın mesafede lojman temin edilmelidir.
7) Türkiye diyanet vakfının yurtlarında Diyanet personeline öncelik verilmeli.
Personelin çocuklarına verilen burslar iyileştirilmelidir.
9) Din görevlilerinin amiri muhtar veya cami Dernek yönetimi değildir. Din görevlilerimiz muhtarların ve cami Dernek yönetiminin baskısından kurtarılmalıdır. İsimsiz şikayetler ve ihbarlar dikkate alınmamalıdır.
10) Din görevlilerimiz yardım toplama memuru değildir. ibadete açık olan camilerimizin ihtiyaçları Diyanet İşleri başkanlığımız gidermeli, imamın adı mümkün oldukça paraya karıştırılmamalıdır.
11) Diyanet Evleri her ilde açılmalıdır.
12) Nakil sınavlarında mülakat kaldırılmalı görevlinin hizmet yılı ve hizmette performansı ve çocuklarının eğitim problemleri değerlendirilerek nakiller yapılmalıdır.
13) Siyasiler Müftülüklere müdahale etmemelidir. Yetkili Sendika ve yöneticiler tarafından din görevlilerimiz tehdit edilmektedir. Bazı müftülüklerde mobbing uygulamalar hala devam etmektedir. Diyanet İşleri başkanlığımız görevlilerimizin sendikasına bakarak muamele edenleri cezalandırmalıdır. Diyanet sendikaları siyasetin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlileri siyaset üstü şahsiyetlerdir.
14) Camilerimizin Isınma giderleri DİYANET ve Vakıflar tarafından karşılanmalıdır.
15) Kamu çalışanları arasında en fazla görev yapan din görevlileridir. 7 gün 24 saat görev yapan cami görevlilerimizdir. Kamu çalışanları Haftada iki gün izin kullanırken, cami görevlilerimiz haftada 1 gün izin kullanmaktadır. Haftada bir gün de fazla mesai ücreti ödenmelidir.
16) 4B Sözleşmeli imamlarımız Kadrolu imamlarımızla aynı işi yapmakta fakat aynı haklara sahip değillerdir. Devlet vatandaşı arasında ayrım yapmamalıdır. Sözleşmeli Arkadaşlarımız yıllardır kadro bekliyor. Sözleşmeli imamlara kadro verilmelidir.
17 ) Diyanet İşleri başkanlığımız diploma ayrımına son vermeli, ilahiyat diğer ön lisans mezunları veya lisans mezunları eşit tutulmalıdır.
18) Yüksek Okulu mezunu hizmetli sınıfında olan görevlilerimiz ek göstergeye düşmeli, yeşil pasaport alabilmelidir.
19) Kur an Kursu hocalarımız öğretmen statüsüne kavuşmalı. Yıl da iki kez tayin isteme hakkı olmalı. Her yıl öğretmenlere ödenen kırtasiye yardımı Kur `an kursu öğreticilerimize de ödenmelidir. Kur `an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimiz bu vatanın öz be öz evlatlarıdır. Kamu çalışanlarıyla ayrı muameleye tabi tutulmamalıdır. Öğrenci yeter sayısı 8 e düşürülmelidir.
20) Diyanet İşleri başkanlığımız ve müftülüklerimiz din görevlilerimize karşı daha anlayışlı ve kardeşçe tuttum sergilemelidir. Baskıcı korkutucu tutum ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
21) Din görevlileri hakkında Asılsız ihbarlar, isimsiz şikayetler dikkate alınmamalıdır.
22) izine ayrılan din görevlilerimize yerine görevli bulması şartıyla izin verilmektedir. Din görevlisi izindeyken yerine bakacak görevli bulmakla yükümlü değildir. Sorun müftülüklerin sorunudur.
23) Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge vaadi hakkında henüz hiç bir adım atılmamıştır. Din görevlilerimiz 3600 ek göstergeyi merakla beklemektedir. Devletimiz şartlarını zorlamalı ve bu vaat için çalışmalar başlatılmadır.
24) Diyanet İşleri Başkanlığımız çeşitli tarihlerde 9500 personel alınacağı duyurusu yapmıştı. Halen geçici ve Vekil olarak çalışan Kur `an kursu öğreticileri ve imamlar alınacak olan 9500 kişilik kadroya dahil edilmelidir. Geçici ve Vekil görevlilerimiz boynu bükük bırakılmamalıdır.
Bu sorunları dile getirirken, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Camilerimizin inşaasına vesile olan bu kutlu mekanlara yardım eden hayır sever kardeşlerimizi hayırlı yad ediyor, kuruluşundan bugüne kadar personelimizden vefat edenleri rahmetle yad ediyor, emekli olan ve halen görevlerine devam eden bütün çalışanlarımıza huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Haftamız kutlu olsun.”
Türk Diyanet Vakıf Sen
Elazığ Şube başkanı.
Ahmet ÖKSÜZTEPE
Diyanet İşleri Başkanlığımız 1986 yılından bu yana 1-7 Ekim tarihleri arasını Camiler Haftası olarak ilan etmiş; 2003 yılından bu yana ise Din Görevlilerimizi de bu haftaya katarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak belirlemiştir. Tabi bu ulvi görev ve hizmetin bir haftaya sığdırılması mümkün değildir elbet. Ancak bundan amaç, yoğunluklu olarak bu haftayı değerlendirerek toplumun gündemine taşımak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu nedenle her yıl bir ana tema belirlenerek ülke genelinde ve yurtdışı temsilciliklerimizde konuları gündeme taşınmaktır. Diyanet işle başkanlığımız bu yılki cami ve din görevlileri haftasının teması cami ve ilim olarak belirlemiştir. Hz peygamberimiz Mekke den Medineye hicret ettiğinde ilk iş olara mescid i nebiyi inşa etmiş bu mescidin yanına da sahabenin ilim tahsil etmesi için ashabı suffa deninilen ilim irfan merkezi kurmuştur. Mescidi nebiye girdiğinde bir kısım sahabenin ibadetle bir kısım sahabenin de ilimle meşgul olduğunu gören peygamberimiz ilimle uğraşan ashabın yanına oturmuş ve ilimle uğraşan sahabeyi öğmüştür. Peygamberimizin bu örnek davranışının ne kadar önemli olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. din istismarcılarının ve din tacirlerinin indirilmiş dini değilde uydurulmuş dini çocuklarımıza gençlerimize nasıl enjekte etmeye çalıştıkları, masum beyinleri nasıl yıkamaya çalıştıkları aşikardır. Yüce dinimiz islam ın hakikatleri merdiven altı eğitim diye adlandırdığımız güvenilir olmayan kişi ve kaynaklardan öğrenilemez. Bu gurupların gelecek nesillerimizi nasıl zehirledikleri de ortadadır. Din camilerimizde kuran kurslarımızda din görevlilerimizin rehberliğinde öğrenilmelidir. Diyanet işleri başkanlığımızı camiler ve din görevlileri haftasının ana temasının cami ve ilim olması takdire şayandır. Medeniyetimizin merkezi camilerimiz, ilmimizin irfanımızın merkezi de camilerimizde ve kur an kurslarımızda görev yapan din görevlilerimiz olmalıdır. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi milletimizin istiklal ve istikbalini sürdürebilmesi için hayatımızın her safhasında din görevlilerimize ihtiyaç vardır. 15 Temmuz da okuduğumuz ezan ve salalarla nasıl halkı meydanlara milli direnişe davet ettiğimiz bir örnektir. 24 Ocak Elazığ depreminde de afad ve Kızılay’ın yardımlarından önce hasarsız camilerimizi halkımızın istifadesine açarak bu millete şefkat elini uzatan camilerimiz ve din görevlilerimiz olmuştur. Kendileri ve aileleri birer deprem zede olmasına rağmen ailelerini bırakarak camilerimizde halka hizmet hususunda 7 gün 24 saat camilerimizde nöbet tutan cefakâr ve vefakâr din görevlilerimiz olmuştur.
Vefa destek gurubunda
İl pandemi kurulunda
Deprem dolayısıyla gönüllü din görevlileri halkımız güvenli birer liman olmuştur.
Bütün bunlara rağmen bazı gurupların sosyal medyada diyanet işleri başkanlığımızı ve din görevlilerimizi hedef alan aşağılayıcı paylaşımlar sadece bizi değil dine diyanete gönül vermiş kişileri yaralamakla beraber
cami hizmeti veren hayatımızın en üzüntülü ve en sevinçli anlarını paylaştığımız din görevlilerimizin de bazı sorunlar hala çözüm beklemektedir.
1)Camiler ve Din görevlileri haftasında görevlilerimiz camilerin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlilerimiz ön planda olacak şekilde Camiler ve din görevlileri haftası kutlanmalıdır.
2) Camilerin Temizlik ve bakımı için Belediyeler tarafından sağlanmalı. Görevlilerimiz camilerin lavabolarinin temizliğinden mesul değildir. Bu gibi yerlerin temizliğinden belediyeler sorumlu tutulmalıdır .
3)MBST Sınavı ve sistemi baştan aşağı saçmalıktır bu sınav derhal kaldırılmalıdır. Ayrıca sınav ücretinde adil değildir.
4)Hac Ve Umre görevlendirilmesinde hizmet yılı esas alınsın. Görevlilerimiz kutsal toprakları ziyaret etmeden emekli olmasın. DİYANET VE VAKIF ÇALIŞANLARININ birinci dereceden yakınları HAC kurası dışında bırakılmalı ve HAC ücretinde indirim yapılmalı. Din görevlilerinin umreci toplaması kaldırılmalı, din görevlisi kapı kapı dolaşarak umreci toplamamalıdır.
5) Hac ve Umre sınavlarına gidenlere yol ücretleri verilmeli.
6) 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde köylerdeki bir çok cami lojmanı oturulmaz hale gelmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız Çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde içinde insanca yaşayabileceğimiz Cami lojmanları yapmalıdır. Lojmanı eski harabe olan köylere görevli verilmemelidir. il ilçe kasaba merkezlerinde görev yapan görevlilerimize görev yaptıkları camiye Yakın mesafede lojman temin edilmelidir.
7) Türkiye diyanet vakfının yurtlarında Diyanet personeline öncelik verilmeli.
Personelin çocuklarına verilen burslar iyileştirilmelidir.
9) Din görevlilerinin amiri muhtar veya cami Dernek yönetimi değildir. Din görevlilerimiz muhtarların ve cami Dernek yönetiminin baskısından kurtarılmalıdır. İsimsiz şikayetler ve ihbarlar dikkate alınmamalıdır.
10) Din görevlilerimiz yardım toplama memuru değildir. ibadete açık olan camilerimizin ihtiyaçları Diyanet İşleri başkanlığımız gidermeli, imamın adı mümkün oldukça paraya karıştırılmamalıdır.
11) Diyanet Evleri her ilde açılmalıdır.
12) Nakil sınavlarında mülakat kaldırılmalı görevlinin hizmet yılı ve hizmette performansı ve çocuklarının eğitim problemleri değerlendirilerek nakiller yapılmalıdır.
13) Siyasiler Müftülüklere müdahale etmemelidir. Yetkili Sendika ve yöneticiler tarafından din görevlilerimiz tehdit edilmektedir. Bazı müftülüklerde mobbing uygulamalar hala devam etmektedir. Diyanet İşleri başkanlığımız görevlilerimizin sendikasına bakarak muamele edenleri cezalandırmalıdır. Diyanet sendikaları siyasetin gölgesinde kalmamalıdır. Din görevlileri siyaset üstü şahsiyetlerdir.
14) Camilerimizin Isınma giderleri DİYANET ve Vakıflar tarafından karşılanmalıdır.
15) Kamu çalışanları arasında en fazla görev yapan din görevlileridir. 7 gün 24 saat görev yapan cami görevlilerimizdir. Kamu çalışanları Haftada iki gün izin kullanırken, cami görevlilerimiz haftada 1 gün izin kullanmaktadır. Haftada bir gün de fazla mesai ücreti ödenmelidir.
16) 4B Sözleşmeli imamlarımız Kadrolu imamlarımızla aynı işi yapmakta fakat aynı haklara sahip değillerdir. Devlet vatandaşı arasında ayrım yapmamalıdır. Sözleşmeli Arkadaşlarımız yıllardır kadro bekliyor. Sözleşmeli imamlara kadro verilmelidir.
17 ) Diyanet İşleri başkanlığımız diploma ayrımına son vermeli, ilahiyat diğer ön lisans mezunları veya lisans mezunları eşit tutulmalıdır.
18) Yüksek Okulu mezunu hizmetli sınıfında olan görevlilerimiz ek göstergeye düşmeli, yeşil pasaport alabilmelidir.
19) Kur an Kursu hocalarımız öğretmen statüsüne kavuşmalı. Yıl da iki kez tayin isteme hakkı olmalı. Her yıl öğretmenlere ödenen kırtasiye yardımı Kur `an kursu öğreticilerimize de ödenmelidir. Kur `an kursu öğreticilerimiz ve din görevlilerimiz bu vatanın öz be öz evlatlarıdır. Kamu çalışanlarıyla ayrı muameleye tabi tutulmamalıdır. Öğrenci yeter sayısı 8 e düşürülmelidir.
20) Diyanet İşleri başkanlığımız ve müftülüklerimiz din görevlilerimize karşı daha anlayışlı ve kardeşçe tuttum sergilemelidir. Baskıcı korkutucu tutum ve davranışlardan vaz geçilmelidir.
21) Din görevlileri hakkında Asılsız ihbarlar, isimsiz şikayetler dikkate alınmamalıdır.
22) izine ayrılan din görevlilerimize yerine görevli bulması şartıyla izin verilmektedir. Din görevlisi izindeyken yerine bakacak görevli bulmakla yükümlü değildir. Sorun müftülüklerin sorunudur.
23) Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge vaadi hakkında henüz hiç bir adım atılmamıştır. Din görevlilerimiz 3600 ek göstergeyi merakla beklemektedir. Devletimiz şartlarını zorlamalı ve bu vaat için çalışmalar başlatılmadır.
24) Diyanet İşleri Başkanlığımız çeşitli tarihlerde 9500 personel alınacağı duyurusu yapmıştı. Halen geçici ve Vekil olarak çalışan Kur `an kursu öğreticileri ve imamlar alınacak olan 9500 kişilik kadroya dahil edilmelidir. Geçici ve Vekil görevlilerimiz boynu bükük bırakılmamalıdır.
Bu sorunları dile getirirken, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Diyanet çalışanlarımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, Camilerimizin inşaasına vesile olan bu kutlu mekanlara yardım eden hayır sever kardeşlerimizi hayırlı yad ediyor, kuruluşundan bugüne kadar personelimizden vefat edenleri rahmetle yad ediyor, emekli olan ve halen görevlerine devam eden bütün çalışanlarımıza huzur, mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Haftamız kutlu olsun.”
Türk Diyanet Vakıf Sen
Elazığ Şube başkanı.
Ahmet ÖKSÜZTEPE

 
08.10/ 2020
Ekleyen: ELAZIĞ ŞUBESİ

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder