HABER DETAYLARI

SİVAS ŞUBEMİZİN 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.


Türk Diyanet Vakıf-Sen Sivas Şubemizin 2.Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleştirildi.

Sivas Şubemizin ak saçlısı, gönül ve dava insanı önceki Şube Başkanımız Davut Acıpınar, yönetimde kalarak Şube Başkanlığı görevini Bedir Çiftçi’ye devretti. Genel kurul saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp Salih Başar hocamızın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Divan teşekkülü için verilen önerge ile Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Nadir Baylar, Başkan vekilliğine Genel Başkan yardımcısı Ali Tuna ve katip üyeliğe Türk Kültür Sanat-Sen Sivas İl Temsilcisi Nadir Karabudak oy birliği ile seçildiler. Divan Başkanlığına seçilen Genel Başkan Yardımcısı Nadir Baylar haziruna duydukları güvenden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Şube Başkanı Davut Acıpınar’da bugüne kadar kendisine destek veren üyelere ve Türkiye Kamu-Sen’e bağlı şube başkanlarına teşekkür etti. Sivas’ta yetkili sendika olabilme adına genç kardeşlerimin önünü açmak için bugün 2. Olağanüstü Genel Kurulumuzu yapıyoruz. İnanıyorum ki yeni görev alacak arkadaşlarımız Türk Diyanet Vakıf-Sen bayrağını Sivas’ın kalesine asacaklardır diye sözlerini tamamladı. Görevi devralacak olan Bedir Çiftçi de; ekibiyle birlikte Davut başkanın tecrübe ve birikimlerini önümüze koyarak nefes almadan çalışacaklarını söyledi. Protokol konuşmalarında söz alan Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilcisi Dursun Özen ise; Türkiye Kamu-Sen’in ilkesinin önce ülkesi olduğunu, Devletin bölünmez bütünlüğü ile milli ve manevi değerlerden taviz vermeden yürüyüşüne devam ettiğini söyledi. Türkiye Kamu-Sen Sivas İl Temsilcisi olarak Türk Diyanet Vakıf-Sen’e her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Daha sonra kürsüye gelen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı; Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ve genel kurula programları dolayısıyla katılamayan Genel Başkan Yardımcıları Arif Gürsoy ve Kadir Şahin’in selam ve iyi dileklerini ilettikten sonra sözlerine şöyle devam etti;

Kıymetli arkadaşlarım bu gün sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Sivas Milli Mücadele yıllarımızın ana karargâhıdır. Ve bizim için çok değerli, çok anlamlıdır. Bağımsızlığımızın önsözü burada yazıldı. Cumhuriyet’in çatısı burada örüldü. Zaferlerimizin haritası burada çizildi. İşgal ve esarete buradan yükselen milliyetçi irade direndi. Sivas Türk milletinin ruh kökü oldu. Sivas Türk tarihinin en onurlu sayfalarından birisidir. Sivas’ın yetiştirdiği ve rahmetle andığım büyük ozan Aşık Veysel diyor ya; “Benim sana verebileceğim bir şey yok aslında, çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen.”

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak Biz sevgi ve muhabbet dolu yüreğimizle bu yolu gitmeye, bu yoldan yürümeye kararlıyız.

Türk Diyanet Vakıf-Sen’in yürüyüşü huzur ve güvenliğe doğrudur. Türk Diyanet Vakıf-Sen’in yürüyüşü ahlak ve adalete dönüktür. Türk Diyanet Vakıf-Sen’in yürüyüşü asaletin sesidir. Türk Diyanet Vakıf-Sen’in yürüyüşü milli kimliğin nefesidir.

Kıymetli misafirler;

Tunceli belediyesinin sayfası Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesine, Diyarbakır'da Meclis salonunda bulunan Türk Bayrağı kaldırılmasına, Cizre Belediyesi belediye çalışmalarını Kürtçe paylaşmaya başlamasına, Mardin BB ilk toplantısında İstiklal marşı okuyarak başlanma isteği oy birliğiyle reddedilmesine, Bağlar Belediyesi'nde dağda öldürülen kadın teröristler için heykel açılışı yapmalarını esefle kınıyoruz ve Türk Yargısının bir an önce harekete geçmesini, hainlerden hesap sormasını istiyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak yurdumuzun her karışında şanlı bayrağımızın dalgalanması, İstiklal Marşımızın yankılanması için verdiğimiz mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz.

Değerli Dava Arkadaşım;

Din görevlileri toplumumuzun önderleri, öncüleri ve hepsinden önemlisi de örnek kişileridir. Bu örnekliğin herkes tarafından benimsenmesi elbette ki çalışanlarımıza bağlıdır. Bu itibarla öncelikle bütün çalışanlarımız birbirlerini sevmeli, saygı duymalı ve destek olmalıdır. Ne sebeple olursa olsun ayrıştırmaya ve dışlamaya asla ve asla taraf olunmamalıdır. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap olunduğu öncelikle Kurumumuz içerisinde her ortamda ve şartta ortaya konulmalıdır.

Din hizmetlerinin birleştirici ve bütünleştirici rolü

Toplumu din konusunda doğru bilgilerle aydınlatmak, toplumsal barış ve huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek, genelde Diyanet İşleri Başkanlığının, özelde ise müftülüklerin, vaiz, imam, müezzin vs. nin temel görevleri arasındadır. Diyanet çalışanları Türkiye cumhuriyeti Devletinin memurları oldukları için kendilerine Anayasa ile verilen görevleri ifrat ve tefrite düşmeden bihakkın yerine getirmelidirler.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak; Her şartta Türk milletinin, Kahraman ordumuzun ve Devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Dünya büyük bir dönüşüm sürecinden geçerken, bu dönüşümün emperyalistlerin coğrafyamız üzerinde kurduğu yeni bir paylaşım planı çerçevesinde gerçekleşeceğini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kahraman ecdadımızın mücadelesi, sayısız şehidimizin canı, gazilerimizin emekleriyle hür ve bağımsız olarak yaşama hakkı elde ettiğimiz bu topraklarda, bugün yeni bir saldırı dalgası ile daha karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Ülkemizin güneydoğusunda yaşanan gelişmeler, yurdumuzun dört koldan kuşatma altına alınmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır. Bu kuşatmayı kırmak ve emperyalist güçlerin planlarını yerle bir etmek adına Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği her türlü operasyonu sonuna kadar desteklediğimizi ifade ediyoruz. Türk milletinin güvenliğinin dünyanın neresinde olursa olsun Türklerin ve mazlumların güvenliğinin sağlanmasından geçtiğinin bilincindeyiz.

Başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere zulüm altında inleyen tüm mazlumlar için kurtuluşun bir an önce gerçekleşmesi için dua ediyoruz.

Kıymetli misafirler;

2024 Yılında Hükümetten Beklentilerimiz.

Vergi adaletsizliğinin çözülmesi, 3600 Ek Gösterge uygulamasının tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilerek hayata geçirilmesi, bütün ek ödemelerin emekli maaşı hesabına esas alınması, kamuda liyakatin geçerli olması, mülakat uygulamasına son verilmesi, bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi, memurlara ek zam yapılması konularındaki taleplerimizde ısrarcıyız

Toplu sözleşme sürecinin kamu görevlileri lehine bir sonuç doğurmadığı ve yetkili konfederasyonun sorunlara çözüm üretme noktasındaki yetersizliği memur ve emeklilerin acil çözüm bekleyen sorunlarının bir an önce sonuca kavuşturulmasını zorunlu hale getirmiştir.

Vergi adaletsizliği son bulmalıdır.

Bugün kamu görevlilerinin en büyük sorunlarının başında, ülkedeki vergi sisteminin adaletsizliği gelmektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin kaynağı da vergi sistemindeki bu adaletsizliktir. Ücretli kesimden alınan gelir vergisi oranlarının kısa sürede %20 ve %27’lik dilimlere yükselmesi nedeniyle kamu görevlilerinin maaşları yıl içinde düşmekte, alınan maaş zamları artan vergi yüküne gitmektedir. Her ne kadar çıkarılan kanunla yüksek gelirli kesimin gelir vergisi oranları artırılmış olsa da gerek vergi istisnaları gerekse sonradan getirilen vergi afları nedeniyle yüksek gelirli kesimin ödeyeceği vergi miktarının artmayacağı, vergi yükünü yine çalışan kesimin taşıyacağı aşikardır.

Bu nedenle gelir vergisine ilişkin mevzuatta çalışanlar lehine bir düzenleme yapılmasını ve kamu görevlilerinin ödediği gelir vergisi oranının %15’e sabitlenmesini istiyoruz.

Sözleşmeli personel istihdamına son verilmeli tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir

Kamuda iş güvencesini zayıflatan, her türlü baskı ve istismara açık bir yapı arz eden 4/B’li, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli, geçici, vekil, idari hizmet sözleşmeli gibi adlar altında güvencesiz istihdam modelinin kaldırılarak personelin memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalı, kamu kuruluşlarında memur işi yapan işçiler de aynı çerçevede kadroya geçirilerek kamu istihdam yapısı güvenceli bir şekilde düzenlenmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2016 yılında getirilen süreli sözleşmeli personel uygulaması ile kamuda süresiz sözleşmeli istihdamı ve 3+1 yıl süreli sözleşmeli istihdamı gibi bir ayrımcılık daha ortaya çıkmıştır. Bu durum Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine de aykırı bir yapı oluşturmaktadır. Hak ve sorumluluklarda eşitlik, aile birliğinin sağlanması ve adaletin bir gereği olarak istisnasız tüm güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunda kararlı ve ısrarcıyız.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin beklentileri karşılanmalıdır

Kamuda liyakat ilkesinin bir gereği olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel bir defaya mahsus olmak üzere Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmeli, bu yolla kamu görevlilerimiz arasında oluşan adaletsizlikler giderilmeli, herkesin eğitim seviyesinin gerektirdiği kadro derecesine yükselmesi sağlanmalıdır.

KARİYER BASAMAKLARI

Öğretmenlik kariyer basamakları için getirilen düzenlemeler ve maaş artırımlarının eşitlik ilkesi gereği “uzman ve baş” kariyer basamaklarını haiz diğer devlet memurlarına da uygulanması gerekmektedir. Mesela, Uzman vaiz, Uzman İmam-Hatip, Uzman Kur’an Kursu Öğreticisi, uzman müezzin ve Baş vaiz, baş Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin kadrolarına geçişlerde sınavlar kaldırılarak çalıştığı yıl esası getirilmelidir. Kazanımlar Uzman öğretmen ve başöğretmen gibi olmalıdır. Bunun yanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak kariyer basamaklarında herhangi bir yarar sağlamamaktadır. Tüm devlet memurlarının kariyer basamaklarında eşit şartlarda ilerleme kat etmesi sağlanmalıdır.

Sendikamız, önümüzdeki dönemde kamu görevlilerinin haklarının ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için her türlü çabayı gösterecek, raporlar, çalışmalar, kanun teklifleri ve eylemlerle sendikal taleplerimizi sürekli gündemde tutacak, mücadelemizin sonuca ulaşması için gerekli çabayı göstereceğiz dedi.

Genel kurula: Ülkü Ocağı Başkanı Rıfat KALKAN, Türkiye Kamu-Sen İl başkanı ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Dursun ÖZEN, Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Tahsin ÖZDEMİR, Türk Haber-Sen Şube Başkanı Birol KARATAŞ, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Taner KÖKSAL, Türk Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Nadir KARABUDAK, Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Şaban YALÇIN, Türk Tarım Orman-Sen İl Temsilcisi Murat ALNIAÇIK katıldılar.
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder