SENDİKA HABER DETAYLARI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI`NA SUNULAN RAPOR 13.07.2018


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER

 

 1. Merkez ve taşra birimlerinin tamamında; kurum-çalışan, amir-memur ilişkilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı misyonuna yakışır bir şekilde oluşmasının sağlanarak, diğer kurumlara da örnek oluşturmasının temin edilmesi.

 

 1. Çalışanların Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu olma aidiyetinin en güçlü hale getirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması. Çalışanların tamamının kurumlarına ve yöneticilerine güven duymalarının sağlanması.

 

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşu olan 3 Mart tarihinin çeşitli programlarla kutlanması. Her yıl, o tarihe kadar emekli olan personele plaket verilmesi.

 

 1. Camiler ile müştemilatında bulunan bahçe, tuvalet ve şadırvan gibi halka açık yerlerin temizlik ve bakımının belediye, vakıf, dernek ve köy imkânları ile sağlanması için Başkanlıkça gerekli girişimlerde bulunulması.

 

 1. Çalışanlarımızın büyük çoğunluğunun eşitlik ilkesine aykırı olduğundan karşı olduğu, mezun olduğu okullar farklı (İHL, İlahiyat Önlisans veya dört yıllık fakülte mezunu ile yüksek lisans ve doktora yapanlar) olmasına rağmen aynı sınavda aynı sorular sorulan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)’nin kaldırılması.  

 

 1. Hac ve umre görevlendirmelerinde, hiç gitmeyenden başlamak üzere kıdem esasına göre görevlendirilmesinin temini. Hizmet yılına, yaş gruplarına göre oranlama yapılarak planlamanın yapılması.

 

 1. Çalışanlara, Başkanlık yayınları dışında herhangi bir yayının satılmaması ve sattırılmamasının temini.

 

 1. Cami ve Kur’an kursu görevlileri için yapılan veya tahsis edilen (kamu, vakıf veya derneklere ait) lojmanlardan kira parası alınmaması için gerekli girişimlerin bulunulması.

 

 1. Görevlilerin acenteler gibi umreci toplamaları, kurum-görevli, görevli-görevli ve görevli-vatandaş arasında olumsuz anlamalara sebebiyet vermektedir. Bu itibarla bu tutumdan vaz geçilmesi ve her görevlinin görevi boyunca bir kez hac ve umreye gidişinin sağlanması.
 1. Yürürlükte olan din görevlilerine rotasyon uygulamasından vaz geçilmesi.

 

 1. 6002 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren ve sadece din hizmetleri sınıfında görevli dört yıllık dini yükseköğrenim mezunlarının faydalandığı 3000 ek gösterge uygulamasından, yüksekokul ayrımı olmadan bütün Diyanet çalışanlarının yararlanmasının çalışmasının yapılması.

 

 1. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan görevlilerin tayin ve nakillerinin en hızlı şekilde yapılmasının sağlanması.

 

 1. Engelli personelin hac ve umre görevlendirmelerinde değerlendirilmesi.

 

 1. Diyanet personeli ve emeklilerinin okuyan çocuklarına Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarından öncelik ve indirim sağlanması. Müracaat eden her öğrenciye burs verilmesi.

 

 1. Kırsal kesimlerde görev yapan Diyanet çalışanlarının okuyan çocuklarının okul, barınma gibi ihtiyaçlarının kurumca karşılanması hususunda çalışma yapılması.

 

 1. Merkez ve taşra birimlerinde geçici görevlendirmelerin (keyfiyetten uzak) ihtiyaç halinde yapılması.

 

 1. Görev yeri dışında üniversite kazanan görevlilere tayin hakkının tanınması.

 

 1. Büyükşehirlerden başlamak üzere her ile Ankara’da olduğu gibi DİYANET EVİ açılması.

 

 1. Büyükşehir il merkezlerinde görev yapan Diyanet personelinin toplu taşım araçlarından, bütün personelin de müzelerden indirimli olarak yararlanabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunulması.

 

 1. Memur, daktilograf gibi kadroların iptal edilerek, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarının ihdas edilmesi için çalışmanın yapılması.

 

 1. Yeni yapılacak cami projelerinde din görevlileri için lojman yapımının zorunlu hale getirilmesi.

 

 1. Hizmet içi eğitim kurslarında sosyal etkinliklere de yer verilmesi. Özellikle de eğitim programlarında beden dili, halkla ilişkiler vb. derslerin de verilmesi.

 

 1. Başkanlık merkez teşkilatı yöneticileri başta olmak üzere, il ve ilçe müftüleri ile yapılan toplantılarda sendika kanunu ve işleyişleri ile ilgili bilgilendirme yapılması. Belli zaman aralığında sendika temsilcilerinin de toplantılara davet edilmesi.

 

 1. Başkanlığımız ile ilgili çıkarılacak ve düzenlenecek mevzuat değişikliklerinde sendikaların da görüşlerinin alınmasına zemin hazırlanması.
 2. Sağlık kurulu raporu olan görevlilerin naklen atamalarının en kısa sürede yapılmasının temini.

 

 1. Personelin haksızlığa uğradığı kanaati ile hukuki girişimlerde bulunmasının kınanmaması ve farklı algılamalara sebep olacak anlayışlardan uzak tutulması.

 

 1. İsimsiz imzasız şikayetlerin işleme konulmaması. Yapılan soruşturmaların en kısa sürede sonuçlanmasının temini.

 

 1. Çalışanların isnat ve iftiralara karşı korunması için 657 sayılı DMK’nun 25. maddesinin işletilmesi.

 

 1. Mesai mefhumu gözetmeden çalışan hizmetli ve şoförlere mesai ücreti ödenmesi ile ilgili düzenleme yapılması.

 

 1. Murakıpların mali haklarının iyileştirilmesi. İl denetim elemanı olmasının temini.

 

 1. 4/B sözleşmeli atamasından vaz geçilerek, vekil imam-hatip, müezzin-kayyım ve fahri Kur’an kursu öğreticileri ile birlikte 4/A kadroya geçirilmeleri için gerekli çalışmanın yapılması.

 

 1. Vaizlerin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi için çalışma yapılması.

 

 1. 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Din görevlisi genel anlamda da Diyanet çalışanı vurgusunun öne çıkarılması.

 

 1. Başkanlık APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı ile Din Hizmetleri Uzmanı kadrolarında bulunan ve şartları tutan diğer personelin Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve Diyanet İşleri Uzmanı kadrolarına atanmaları için gerekli düzenlemenin yapılması.
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUMLAR

 1. hüseyin karataş 04.04.2022

  sayın başkanım çalişmalarınızda başarılar dilerim sayın başkanım üzerinde resmi görevi olupda gecici olarak kuran kursu öğreticiliği yapanlara gerekli düzenleme yapılarak kadrolu kuran kursu öğreticisi olorak atanmaları hususunda çalışma yapılmasını istiyoruz.kurum içi alım oluyor mbt ile mbts içeriğinde kuran tecvit yok bu konuya hassasiyet duymanızı istiyorum

1

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder