HABER DETAYLARI

GEÇMİŞİ YAŞATAN VE GELECEĞE TAŞIYAN KURUM


Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ın; Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili yazılı açıklaması:

Türk-İslam Medeniyetimizin güzel örneklerinden birisi olan vakıflar, Anadolu topraklarımızda 1048 yılından itibaren devam etmektedir.

Vakıflar; yardımlaşmanın, dayanışmanın ve karşılıksız verebilmenin kurumsal yapısı olmuştur. Vakfedenlerin vakfiyeleri yani iradeleri doğrultusunda geliştirmek, günün şartlarına uygun olarak yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak Vakıflar kurumunun varlık sebebidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1922'de T.B.M.M.'nin Açış Nutkunda şunları söylemiştir; "Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim. 

Efendiler; 

Vakıfların varoluş esprisi göz önüne alınınca; bunun dinî müesseseler ile beraber hizmet ve sosyal dayanışmayı hedeflediği ortaya çıkar.”

Vakıf anlayışının ve vakıfların Anadolu coğrafyamızda rağbet görmesi, milletimizin yardımseverlik, paylaşmak, hayır işlerinde yarışmak ve sevdiklerinden verebilme anlayışına hakim olmasındandır. Sevgili Peygamberimiz’in (sas) “Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir” düsturunu kendisine rehber edinmesindendir.

Şanlı ecdadımızın bizlere ve gelecek nesillere emaneti olan vakıfları korumak, günün şartlarına göre işlemesini sağlamak için Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları gerekli hassasiyeti göstermektedirler. Yapılan işlemlerin, sadece maddi anlamda değil, üstlenilen ağır bir manevi sorumluluk olduğunun bilincindedirler.

Sadece insanların faydasına değil, bütün canlıların ve tabiatın korunması için bile ecdadımız vakıflar kurmuştur. Amaç önce Yüce Allah’ın rızasını kazanma anlayışıdır.

Hayrat olarak yapılan bütün eserlerde hiçbir ayrım gözetilmeden, insanlığa hizmet etmek sağlanmıştır. Böylece tarihimizde vakıf medeniyeti gibi özel bir isim yerini almıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Selçuklu ve Osmanlı döneminde kurulmuş olan ve bugün yöneticileri hayatta kalmayan vakıfların temsilini ve idaresini yerine getirmektedir. Aynı zamanda, yeni kurulan vakıfların kuruluş olmak üzere iş ve işlemleri ile denetimlerini gerçekleştirmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü; hayır hizmetleri, yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili, muhafazası, onarımı ve yaşatılmasını, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesini sağlamaktadır.

 Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak; 3 Mart 1924 tarihi itibariyle, bugünkü adını alarak milletimize ve ülkemize hayırlı hizmetler yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, kurumun geçmişi ve özelliği nedeniyle Cumhurbaşkanlığına bağlı olması gerektiğini savunuyoruz.

Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı hizmetler açısından bu kadar önemli olan Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları, yaptıkları hizmete mütenasip özlük ve sosyal haklara kavuşturulmalıdır. Kurum bu yapısıyla gerekli iyileştirmeleri yapabilecek konumdadır. Bütün atama, nakil, görevde yükselme ve görevlendirmelerde liyakat esas alınarak, bilgi, birikim ve hakkaniyet gözetilerek işlemler tesis edilmelidir.

Kurumsal aidiyetin gelişmesi, çalışma barışı ve iş veriminin artırılması adaletli bir bakışın yaygınlaşmasıyla oluşabilir.

Bu vesileyle, kuruluşundan bugüne Vakıflar personelimizden, emeği geçenlerden vefat edenler ile şanlı ecdadımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Yıllarca fedakarca çalışıp emekli olanlara sağlık ve huzur diliyorum. Şu anda cefakarca görev yapan Vakıflar çalışanlarımıza üstün başarılar diliyorum.
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder