HABER DETAYLARI

İLİTAM İLE İLGİLİ YENİDEN DÜZENLEME YAPILMALIDIR.


İLİTAM uygulamasının yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına yönelik olarak yeniden düzenlenmesi hususunda

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazı yazıldı.

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 77. madde gereğince; “ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir” hükmü getirilmişti.

Bu Kanuna bağlı olarak, Başkanlığınızca usul ve esaslar ortaya konulmuş ve öğrenim işlemi başlatılmış oldu.

Anayasa Mahkemesi, Milletvekillerinin başvurusu üzerine, 19.09.2019 tarih 2019/71 sayılı kararı ile anılan Kanunu’na eklenen, “ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır” cümlesini Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Karar, 13 Kasım 2019 tarih ve 30947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Eğitim düzeylerini yükseltmek ve kendilerini geliştirmek isteyen Diyanet görevlilerimiz, acilen yeni bir düzenlemenin yapılmasını beklemektedirler.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, daha önce de belirttiğimiz gibi, İLİTAM uygulamasının yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına yönelik olarak yeni bir kanuni düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’na yazı yazıldı.

 

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

GENEL MERKEZİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA YAZILAN YAZIMIZ1.pdf
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU BAŞKANLIĞI'NA YAZILAN YAZIMIZ0.pdfEkleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder