HABER DETAYLARI

MÜEZZİN-KAYYIM KADROLARI


MÜEZZİN-KAYYIM KADROLARI İLE İLGİLİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA YAZI YAZILDI.

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 12’inci maddesinde, “İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar, cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek ve dinî konularda toplumu bilgilendirmekle görevlidir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde müezzin-kayyımlar, “Cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürüten ve dinî konularda toplumu bilgilendiren, gerektiğinde Kur’an-ı Kerim öğretiminde görevlendirilen ve imam hatibe yardımcı olan personel” olarak tanımlanmaktadır.

Mezkûr Kanun ve yönetmelikteki ifadelere bakıldığında, imam-hatip ile müezzin-kayyımların aynı görevleri yürütmekte olduğu görülmektedir. Hatta ülkemiz genelinde ve yurt dışı görevlerde bazı camilerimizde imam-hatip kadrosunun bulunmadığı ve tek başına müezzin-kayyımların görev yaptığı da malumlarıdır.

Başkanlığımız Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanları eşdeğer kadrolarda ve aynı kademe içerisinde belirtilmektedir.

Bu itibarla, öncelikle imam-hatiplik müktesebi bulunanlardan cami ve mescitlerde tek görevli olarak müezzin-kayyım unvanında çalışan personelimizin kadrolarının imam-hatip kadrosu ile tahvil edilmesi; müktesebi bulunmadığı halde, ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıyanların ise imam-hatip kadrolarına alınması için gerekli düzenlemenin yapılması hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazı yazıldı.

MÜEZZİN-KAYYIM KADROLARI İLE İLGİLİ YAZIMIZ0.pdfEkleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder