HABER DETAYLARI

GENEL BAŞKANIMIZ NURİ ÜNAL "DİN EĞİTİMİ VE İLİTAM ÇALIŞTAYI"NA KATILDI


Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından gerçekleştirilen Din Eğitimi ve İlahiyat Tamamlama Programı (İLİTAM) Çalıştayı 31 Ocak 2019 Perşembe günü KDK toplantı salonunda yapıldı.

Açılışta; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof.Dr.Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçisi Arif Dülger konuşma yaptılar.

Çalıştaya rektörler, dekanlar, stk temsilcileri ile birlikte Genel Başkanımız Nuri Ünal’da katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Ünal “ülkemizin en güzide kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın ve değerli çalışanlarımızın her alanda (özlük, sosyal, mali, eğitim vb) en üst seviyede olması için her türlü işbirliğine ve güç birliğine hazırız” dedi.

Ünal konuşmasında özetle şunları belirtti;

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak; çalışanlarımızın özlük, mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yeni hakların alınması yönündeki çalışmalarımız sürmektedir.

Bunun yanında, bilgi çağı olarak ta adlandırılan günümüzde, halkımıza yüce dinimiz İslam’ı doğru olarak (Kur’an ve sünnete uygun) anlatmak ve öğretmekle görevli Diyanet çalışanlarımızın, din görevlilerimizin eğitim alanında da önder olmasını istemenin bir hak olduğuna inanıyoruz.

Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde; din görevlilerimizin “ön alıcı, aklı ve duygularını birlikte dengeli kullanabilen insanlar” olarak yetiştirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın verilerine dayanarak; 122.036 Diyanet çalışanın içerisinde lisans (dini öğrenim) mezunu sayısının 17.813 (%14,5) gibi bir sayıda kalması düşündürücü olsa gerektir. Buna bağlı olarak lisans mezunu sayısının 8.979 (%7,35) gibi düşük bir oranda kalması da önemlidir.

Esas konumuz olan ve çalışanların çoğunluğunu oluşturduğu Önlisans (dini öğrenim) mezunu 54.118 (%44,35) sayısı ki yarıya yakın olduğu görülmektedir. Bu da göstermektedir ki son yıllarda çalışanlarımız kendilerine verilen imkânı iyi değerlendirmişlerdir. İmam Hatip Lisesi mezunu olarak göreve başlayan çalışanlarımız İlahiyat önlisans programına ilgi göstermişlerdir. Diğer önlisans mezunu sayısı 9.385 (%7,7), İmam Hatip Lisesi mezunu 26.601 (%21,8) gibi bir sayıda bulunmaktadır.

Yukarıdaki sayısal verilerden de görüldüğü gibi, çalışanlarımız kendilerini eğitim alanında geliştirmeye açık olduklarını ispatlamıştır. Kurum ve paydaş kurumlarca gerekli imkân, destek, yardım ve ilgi verildiği takdirde eğitim seviyesinin daha da artacağı gözlenmektedir.

Din alanı boşluğu, eksikliği ve yanlışlığı asla kabul etmez. Halkımızın din görevlisine olan güveni sarsılamaz.

Geçtiğimiz yıllarda karşı karşıya kaldığımız o mel’un (FETÖ) işgal girişiminin, vatandaşlarımızın saf din duygularını yıllarca ve sinsice kullanarak yapılmaya çalışıldığı unutulmamalıdır. Bu hainliği unutmadan ve buna benzer hainliklere de fırsat ve yol vermeden doğru dini anlatacak, öğretecek ve örnek olacak görevlilerimizin yetiştirilmesi tarihi bir sorumluluktur.

Bunun içindir ki; ülkemizin en güzide kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın ve değerli çalışanlarımızın her alanda (özlük, sosyal, mali, eğitim vb) en üst seviyede olması için her türlü işbirliğine ve güç birliğine hazırdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı personel kaynağının kendine özel olarak oluşturulması ile son bulabilir. İmam Hatip Liselerinden başlayarak, yıllık personel ihtiyacına göre seçme yapılabilir. Doğru din hizmeti sunacak, her yönüyle mesleki eğitimin ön plana çıkarıldığı (Diyanet personeli olarak yetişecek) lise porgramının oluşması.  Daha sonra buradan mezun olanlar lisans eğitimine (akademi) devamının sağlanması.

Mezun olan görevli göreve başladığında uğraşacağı alan sadece doğru din hizmetini sunmak. Yüksek lisans, doktora vs. kendini daha da geliştirmek olabilecektir. Bu konu düşünülmeli ve tartışılmalıdır görüşündeyiz.

İLİTAM-KDKÇALIŞTAY-TDVS310120190.pdfEkleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder