HABER DETAYLARI

AÇIKTAN VEKİL İMAM HATİP,MÜEZZİN-KAYYIM İZİNLERİNDEN ÜCRET KESİLMEMELİDİR.


Açıktan vekil (İH-MK) izin sürelerinden ücret kesilmemesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazı yazıldı.

 

 

Sayı   : TDVSGM.9/2019-108

                                                              

11.01.2019

 

Konu : Açıktan Vekil (İH-MK) İzin Sürelerinden

             Ücret Kesilmemesi

 

 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA

 

Açıktan vekil memurların (imam-hatip, müezzin-kayyım) yıllık izinleri ve hastalık raporlarının nasıl kullanacakları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiştir.

Aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı Genelgesi ve diğer kararlar izin ve ücretlerle ilgili uygulamaları düzenlemektedir.

Mevcut mevzuat hükümleri uyarınca; açıktan vekil imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların,

kullandıkları izin süreleri vekalet ücretlerinden düşülmektedir.

Adıgeçen görevlilerden, izin ve hastalık raporlarının kullandıkları sürelerinin vekalet ücretlerinden

düşülmemesi ile ilgili Sendikamıza yoğun talepler gelmektedir.

Bu itibarla, açıktan vekil imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların, bu mağduriyetlerinin

giderilmesi için, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 174. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili gerekli girişimlerin yapılması hususunu

bilgilerinize arzederiz.

 

   

                                Hakan PAŞ

                                   Genel Başkan Yardımcısı

Nuri ÜNAL

Genel Başkan

 

 

 

 

 Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder