HABER DETAYLARI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖNEMLİ BİR KURUMDUR.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖNEMLİ BİR KURUMDUR.
GÜNDELİK KISIR TARTIŞMALARA FIRSAT VERİLMEMELİDİR.

 

UNUTULMAMASI GEREKEN
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN
MİLLETÇE DAYANIŞMA VE BÜTÜNLEŞMEYİ
AMAÇ EDİNEREK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMESİDİR.

YÖNETİCİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE
HERKESİN BU ANLAYIŞ İÇERİSİNDE
DAVRANMASI ELZEMDİR.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Diyanet İşleri Başkanlığı

Madde 136 – Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev:
Madde 1 – İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Temel İlke ve Hedefleri   :

- Laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek (Anayasa md. 136), İslam Dini`nin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek. (633 S.K. md.1).

-   Toplumu din konusunda aydınlatırken dinin iki temel kaynağı olan Kur`an ve Sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas almak, Müslümanların 14 asırlık dinî  tecrübesini göz önünde bulundurmak, modern hayatı ve insanlığın ortak birikimini de göz ardı etmemek.

- Din konusunda mezhep, anlayış ve uygulama ayrımı yapmadan vatandaşlık esasına göre hizmet sunmak.

-  Sürekli bilgi üretmek, bilgiyi toplumla paylaşmak ve güncel sorunlar hakkında yerinde ve zamanında açıklama yapmak.

-  Engelli, kimsesiz, yaşlı, yoksul, hükümlü ve tutuklu gibi ilgi ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmayı din hizmetinin ayrılmaz bir parçası kabul etmek. 

-  İslâm`ın itikadî ve amelî ilkelerini özümsemiş, eğitim ve kültür seviyeleri yüksek, kendisiyle ve toplumla barışık, beşerî ilişkilerde topluma öncü, muhatabını anlayan ve dinî sorunlarına pratik çözümler üretebilen, dinî ve ilmî verileri birlikte kullanabilen, söz ve davranışlarıyla örnek bir hayat sergileyebilen din görevlilerine sahip olmak. 

-  Yurt dışındaki vatandaşlarımızın asimile olmadan, kendi öz kimliklerine bağlı kalmalarına ve yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarına katkı sağlamak.

-  Yurt dışında Türkiye`nin dinî alandaki tecrübe ve birikiminin tanıtılmasını, İslâm Dini`nin doğru anlaşılmasını sağlama gerek AB ülkelerinde gerekse Türkiye`de var olan din anlayışları ve uygulamalarıyla ilgili tartışmaları yakından izlemek ve bu konuda Batı kamuoyuna sağlıklı bilgiler sunmak.

 

https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay//3/diyanet-isleri-baskanligi-temel-ilke-ve-hedefleriEkleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder