HABER DETAYLARI

4/B SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR, MUTLAKA KADROYA GEÇİRİLMELİDİR


Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ın;
4/B Sözleşmeli Çalışanların Kadro Talebi İle İlgili Açıklaması:

4/B SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR, MUTLAKA KADROYA GEÇİRİLMELİDİR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel modeli, güvencesiz bir çalışma sistemi sunmaktadır.

Devlet memurları arasında; kadrolu, geçici, 4/B sözleşmeli gibi çeşitli adlar altında çalışma anlayışı kabul edilecek bir sistem değildir. Bu çalışma barışını olumsuz etkilediği gibi, hizmette verimliliğe ve üretime de bir katkı sağlamamaktadır.

4/B sözleşmeli çalışan (Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım vb) personelin, nakil ve eş durumu tayinlerinde yaşadıkları sıkıntı had safhadadır. Aileler bölünmüş vaziyettedir.

Özellikle de atandığı kadrodan başka bir kadroya geçememesi önemli bir problemdir. Kadrolu (4/A) olarak çalışan personel ile aynı okul mezunu, aynı sınavlara katılan ve aynı görevleri yapmalarına rağmen, başka unvanlara geçme ve görevde yükselme haklarının olmaması önemli bir problemdir. Aynı sözleşmeli personelin bir kısmının (3+1), diğerlerinin farklı bir sistemde olması da kabul edilebilir bir durum değildir. Anayasamızın 10. maddesinde ifadesini bulan “kanun önünde eşitlik” ilkesi gereği hakkaniyet ve adalet tesis edilmelidir.

4/B sözleşmeli çalışan personelin, bu ve buna benzer bütün problemlerinin çözümü, ayrım yapılmadan tamamının (4/A) kadroya geçirilmeleri ile mümkün olabilecektir. Bunun yolu da geçmiş yıllarda yapıldığı gibi kanuni düzenlemenin yapılmasıdır.

Sendikal kazanım ve mücadelede “Toplu Sözleşme Masası” çok önemlidir. O masanın oluşması kolay olmamıştır. Önemli olan ise, Toplu Sözleşme Masasının doğru, etkin ve verimli kullanılabilmesidir. Şu anda konuşulan bu konu ve diğer problemlerin orada çözüme kavuşturulması gerekirdi. O masa onun için kurulmuştu. Ancak, yetkili konfederasyon ve sendikalarının, Toplu Sözleşme Masasını ciddiye almamaları ve sorumluluklarını doğru olarak yerine getirememeleri sonucu, problemler giderilememiştir.

Çalışanlarımız da haklı olarak, problemlerinin çözümünü mahkeme kapılarında aramak zorunda bırakılmışlardır.

Bilindiği gibi, her çalışanımız şahsi olarak dava açabilirler. Buna bağlı olarak, 4/B sözleşmeli bir İmam-Hatip arkadaşımız da kadroya geçme talebiyle şahsi bir dava açmıştır. Çalışanlarımızın dava açmaları da kendi talepleridir. Her açılan davanın bir süreci, olumlu veya olumsuz sonuçları olabilecektir. Önemli olan ise doğru ve kalıcı sonuç alınabilmesidir. Şu anda, birilerinin dediği veya sosyal medyaya yansıdığı şekliyle “sözleşmeliler kadroya geçti” gibi bir durum söz konusu değildir.

Hatırlanacağı gibi; 4/B sözleşmeli çalışanlarımız, yer değişikliği sonucu, sürekli görev yolluğu almaları hakları olmasına rağmen, (4/A) kadrolu çalışanlardan farklı olarak, yıllardır şahsi dava açarak sürekli görev yolluklarını alabilmişlerdir. (Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 01 Ocak 2020’den itibaren dava açılmadan sürekli görev yolluğu alabilmelerine karar verene kadar.)

Çok açık ifadeyle, bu işlem bile 4/B sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya geçmelerinin en sağlıklı ve kısa yolunu bizlere göstermektedir. Bütün 4/B sözleşmeli çalışanlarının tek tek dava açması, yolluk davalarındaki gibi bir durumu ortaya çıkarabilecektir.

Bu sebepledir ki; 4/B sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya geçmeleri için, Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak hazırladığımız çalışma, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Kalaycı bey tarafından 25 Ekim 2018 tarihinde TBMM’ne Kanun Teklifi (TBMM Kanun Teklifi Esas Numarası:2/1217) olarak sunulmuştur. Sunulan bu teklif, 8 Kasım 2018 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na gelmiş ve orada görüşülüp, TBMM Genel Kurulu’na gelip yasalaşmayı beklemektedir.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, esas olanın sendikaların birbirleriyle hizmette yarışı olduğunu kabul etmekteyiz. Hizmet kolumuzdaki sendikaların; önce Diyanet personeli olunduğu unutulmadan, hak ararken, eleştirirken, söz, yazı ve davranışlarda, ahlaki ve insani değerler ışığında hareket edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

4/B sözleşmeli çalışanların, tamamının ayrım yapılmadan kadroya geçirilmesi için Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak dün olduğu gibi, bugün de üzerimize düşeni yapmaktayız. Hazırladığımız ve TBMM’ye sunulan Kanun Teklifinin bir an önce yasalaşmasını beklemekteyiz.

Bu vesileyle bütün sendikaları; çalışanları tek tek mahkemelere dava açmaya yönlendirmeye veya kısır çekişmeler yerine, enerjilerini TBMM’de hazır bulunan teklifin yasalaşmasına katkı sunmaya harcamalarını bekliyoruz.

Bütün çalışanlarımıza saygıyla duyurulur. 
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder